14.11.23

Bente Jonassen fra Klinisk Farmaci med nogle eksempler på de nye genanvendelige kasser.

På hospitalet har vi tidligere brugt op imod 70 plastikposer om ugen alene på at få fordelt antibiotika fra Blandeenheden og ud i de enkelte afsnit.

Løsningen er imidlertid ikke særlig bæredygtig. Faktisk svarer forbruget på ugebasis til 1,1 kg plastik, som efterfølgende skal bortskaffes.

Derfor har Blandeenheden i samarbejde med Serviceafsnittet nu skiftet plastikposerne ud med de grå og genanvendelige transportkasser.

Til gengæld skal de tomme kasser gerne retur til Blandeenheden, hvor de bliver rengjort på daglig basis.

Alle serviceassistenter og - medarbejdere, som hjælper med at fordele antibiotika ud til afsnittene, har nu fået adgang til hhv. medicinrum og Blandeenheden. Her skal kasserne også gerne retur.

- Så det giver nogle lidt andre arbejdsgange for medarbejderne, da kasserne hele tiden er i cirkulation. Til gengæld er vi fælles om at spare hospitalet for udledning af op imod 57 kg CO2 om året, og det er super godt, siger Michelle Ann Matzen, leder af Regionsapoteket Midtjylland her i Horsens.

Udskiftningen af plastikposerne med transportkasserne er blot et af flere eksempler på, hvordan hospitalet arbejder med at udskifte engangsudstyr med flergangsudstyr, som kan rengøres, desinficeres og steriliseres igen. Det giver langt oftest mindre forbrug, mindre affald og CO2-udledning.

Tiltag under overskriften 'fra engangs til flergangs' er beskrevet i Region Midtjyllands bæredygtighedskatalog, som er regionens guide til grøn omstilling i klinikken.