13.10.23


Det er Birgit til venstre og Sarah til højre.

Et tværfagligt team bestående af Sarah Taghinejad-Fadakar, specialeansvarlig sygeplejerske og klinisk koordinator på Ortopædkirurgi, og Birgit Rasmussen, klinisk specialist, ph.d. og specialeansvarlig fysioterapeut i hospitalets Fysio- og Ergoterapi, har i fællesskab udarbejdet et vigtigt bidrag til e-bogen 'Sygepleje til den ortopædkirurgiske patient'.
 
Det er VIDOKS, Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgiske Sygepleje, som har bestilt den faglige gennemgang af den nyeste evidensbaserede sygepleje til patienter med ortopædkirurgiske problemstillinger.
 
Målgruppen for e-bogen, som udkom i første version i 2022, er først og fremmest studerende og nyuddannede sygeplejersker. Men også erfarne sygeplejersker kan bruge bogen som et opslagsværk.
 
- I Danmark indlægges der årligt omkring 6.400 patienter med hoftebrud. Mange er ældre mennesker, som er dybt afhængige af at få den rigtige sygepleje og hjælp til fx at klare sig i eget hjem efterfølgende, fortæller de to forfattere, som har udarbejdet kapitlet i samarbejde med Selma Friis Overgaard, tidligere udviklingssygeplejerske på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på Regionshospitalet Randers.
 
Kapitlet, som Sarah og Birgit står bag, beskriver sygeplejen til patienter med hoftenære frakturer og udfolder centrale sygdomsspecifikke risikofaktorer, organisatoriske samt patientoplevede problemstillinger samt de sygeplejefaglige interventioner, som er knyttet til udfordringerne.

Kontakt

Birgit Rasmussen

Sarah Taghinejad-Fadakar