12.10.23

Hvordan ser et godt og sammenhængende forløb ud for patienter med mistanke om dårlig blodforsyning til benene?

Kan vi gøre noget for tidligere at identificere, udrede og iværksætte forebyggende tiltag, så tilstanden ikke udvikler sig?Ortopædkirurgien og Medicinsk Afdeling havde i fællesskab inviteret til workshop d. 22. september. Dagens fokus var forløbet for patienter med sår og mistanke om kritisk iskæmi på underekstremiteterne.

I workshoppen deltog medarbejdere med forskellige sundhedsfaglige baggrunde. Alle har en større eller mindre andel i de forløb, hvor patienten er i behandling for et sår, som måske kan være forårsaget af for lidt ilt til enten ben og/eller fødder.

Dagen begyndte med identifikation af de områder, hvor deltagerne ser et behov for en forbedring. Efterfølgende brainstormede deltagerne omkring forbedringsideer og løsningsforslag. Og endeligt arbejdede de med at prioritere de identificerede områder, så det står klart, hvad der skal tages fat på til en begyndelse.

Workshoppen blev gennemført med udgangspunkt i, hvordan det er lykkedes Region Nordjylland at reducere antallet af benamputationer blandt patienter.

- Læringen er bl.a., at det kræver en tæt koordineret og sammenhængende indsats på tværs af afdelinger og sektorer, hvis man skal tilbyde patienterne den bedste behandling, når det gælder kritisk iskæmi, fortæller Cheflæge ved Ortopædkirurgien Karsten Krøner

- Afdelingerne arbejder nu videre med de ideer og løsningsforslag, som kom frem på mødet, og som blev udpeget til at være dem, der kunne gøre noget ved først. Andre ser vi på ud fra en lidt længere tidshorisont, siger Kvalitetskonsulent Anne-Mette Viberg.

Baggrund for workshoppen

Alle hospitalerne i Region Midtjylland gennemfører i øjeblikket lignende workshops med henblik på at sikre gode forløb for patienter med dårligt blodomløb til ben og fødder – og for i endnu højere grad at kunne forebygge benamputationer.

Workshop'sene skal samtidig sikre fælles vidensdeling på tværs.

En landsdækkende analyse lavet af RKKP, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, viser, at der er stor forskel på antallet af benamputationer pr. 100.000 danske indbyggere landet over.

Målt i amputationsrater ligger Region Midtjylland midt i feltet blandt landets regioner.

Kontakt

Anne-Mette Viberg Sørensen

Kvalitetskonsulent og projektleder for Sikkert OP flow
Tlf. 2327 7006
anvije@rm.dk.