11.04.23

Hospitalets byggeorganisation er blandt andet igang med et større kloakarbejde, etablering af en ny analysehal i stueetagen i Nye Nord samt den sidste etape af akutbyggeriet.

Kloakprojektet

Hospitalets kloaker og faldstammer er for en stor dels vedkommende fra 1970. Det er måske ikke noget, man har lagt mærke til i dagligdagen, men som billederne nedenfor viser, så har rørene efter mange års nedslidning flere steder været i en meget dårlig forfatning med mange utætheder. På den baggrund har hospitalet fået bevilget i alt ca. 9 mio. kr. til renovering af kloaker.

Renoveringen er foretaget ved en såkaldt strømpeforing, hvor der i de gamle kloaker indføres en særlig filt- eller glasfiberstrømpe imprægneret med polyester, epoxy eller silikat, som så hærdes op. Levetiden på et strømpeforet rør estimeres til at være helt op til 100 år. Når arbejdet udføres, tages den enkelte faldstamme/kloak kortvarigt ud af drift, men I de fleste tilfælde har den kunnet sættes i drift igen inden for få timer.

Arbejdet på Regionshospitalet Horsens har været udført i starten af 2023, og er nu næsten afsluttet. Undervejs har mange af jer i bygningerne oplevet kortvarige gener i form af ikke-fungerende toiletter/håndvaske, larm, lugt mm.

Resultatet er, at vi nu har tilnærmelsesvis nye kloaker/faldstammer i den gamle del af hospitalet nærmere bestemt bygning 4 (Akutafdeling mm.), bygning 6 (Røntgen og Skannning, de kirurgiske klinikker mm) og de dele af bygning 5 (højhuset), der ikke allerede har fået eller senere får nye faldstammer. En undtagelse er dog  Sterilcentralen, hvor det ikke er muligt at strømpefore.    

Tilstanden på 1970 kloakerne bemærk den borttærede del nederst i røret.jpg

Tilstanden på 1970-kloakerne. Bemærk den borttærede del nederst i røret

Entreprenøren gør klar til TV-inspektion og strømpeforing.jpg

Entreprenøren gør klar til TV-inspektion og strømpeforing

Kloakarbejde i Medicinsk Klinik 1

Analysehal og prøvetagning

På plan 1 i Nye Nord er byggeorganisationen i gang med at indrette en ny fuldautomatiseret analysehal til Blodprøver og Biokemi. Ombygningen skrider planmæssigt frem, og efter sommerferien begynder Roche, der er leverandør, installeringen af den fuldautomatiserede analysehal (inkl. båndløsning).

I efteråret 2023 påbegyndes desuden en mindre ombygning af der, hvor den fremtidige 'Blodprøvetagning og donortapning' skal ligge (umiddelbart bag kiosken i forhallen). Såvel analysehal som prøvetagning/blodbank forventes ibrugtaget i foråret 2024.

Blodprøver og biokemi. Den nye analysehal begynder at tage form.jpg

Blodprøver og Biokemi. Den nye analysehal begynder at tage form i stueetagen i Nye Nord

Akut 2E – den sidste etape i akutbyggeriet

På bagsiden af hospitalet (bag ambulancehallen) er der yderligere et knap så synligt byggeprojekt i gang. Her opføres en mindre ny bygning, der blandt andet på plan 2 skal rumme personalefaciliteter til akutafdelingen, og på plan 1 skal rumme ny blodbank.

I samme forbindelse laves der også en mindre ombygning/modernisering af ambulancehallen og en renovering af kapel-gården. Den nye bygning er nu "kommet op af jorden", stålskelet er rejst, og bygningen forventes indflytningsklar umiddelbart efter sommerferien 2023.

Akut etape 2E er samtidig den sidste reelle etape på en samlet set meget lang ombygning af Akutafdelingen.

Tilbage er kun en mindre ombygning til nye lægevagtsfaciliteter. Første etape af ombygningen startede i 2015, og sidste etape afsluttes nu 8 år senere.

Akut 2E – den sidste etape i akutbyggeriet.jpg

Akut 2E – den sidste etape i akutbyggeriet

Øvrige projekter

Bygning 6 projektet (Røntgen og Skanning, de kirurgiske klinikker mm.) blev endelig ibrugtaget før jul 2022 (en smule før tid), og bygningen blev officielt indviet d. 23. marts.

Højhusprojektet ligger som planlagt i dvale, indtil Blodprøver og Biokemi i foråret 2024 flytter ud. Renoveringen af plan 1 og 2 i højhuset forventes derfor at kunne starte i sommeren 2024 og løbe frem til ultimo 2025.

På plan 1 samles de medicinske klinikker, og på plan 2 flytter hjertemedicinsk sengeafsnit retur.

Kontakt

Bjarne Tang Lauridsen

Projektchef
Tlf. 9395 8700
bjarlu@rm.dk

Søren Schousboe Laursen

Projektchef
Tlf. 5122 4539
soeren.laursen@horsens.rm.dk