20.06.23

Fra AI til værdiskabende teknologi i sundhedssektoren.jpg

Ledende medarbejdere fra både sundhedssektoren og private virksomheder var forleden samlet for at tage hul på afdækningen af, hvorfor der ikke er implementeret flere AI-baserede løsninger i sundhedsvæsenet, når behovet er stort, og der allerede findes en række lovende prototyper.

Og de værdifulde inputs fra dagen vil nu blive ført med videre ind i projektet 'Innovative Offentlige Indkøb af AI-løsninger – fra behov til drift i klinisk. Det fortæller Marianne Jørgensen, forskningsleder på Regionshospitalet Horsens.

- Innovative Offentlige Indkøb er et projekt, som bl.a. skal bringe klinikere, forskere og virksomheder sammen for at fremme implementeringen af AI i sundhedsvæsenet. Derfor er det afgørende, at vi fra begyndelsen har det brede perspektiv og får input fra alle aktører. Nu kan vi arbejde frem mod at skabe et solidt grundlag for implementering af kommende AI-løsninger, siger Marianne Jørgensen.

Masser af nysgerrighed og innovationsvilje

Ifølge Martin Vesterby, læge og Head of Clinical Impact, Health Tech Hub Copenhagen, så er potentialet stort, men barriererne høje i forbindelse med implementering af de nuværende AI-løsninger i den danske sundhedssektor.

- Men der er heldigvis masser af nysgerrighed blandt sundhedspersonalet og masser af innovationsvilje hos udviklerne, siger Martin Vesterby.

- Vi er nødt til at blive bedre til at skabe evidens for AI-løsninger, så tilliden til, at de skaber værdi for borgere og medarbejdere kan opbygges. Det handler om behovsdrevet innovation, tillid og klinisk impact, hvis implementeringen af AI-løsninger skal lykkes.

Projektet er finansieret af Erhvervsstyrelsen.

Partnere i projektet er:

  • Region Midtjylland (Lead partner)
  • Danish Life Science Cluster.

Hvordan får vi værdi af AI i sundhedssektoren?

Se her en række bud på, hvad der skal til, for at AI-løsninger bliver fuld implementeret og kommer til at aflaste ressourcer i sundhedssektoren.

Martin Vesterby, Head of Clinical Impact, Health Tech Hub Copenhagen

Vi skal turde se på, om vores indkøb reelt giver værdi. Vi skal gentænke vores forretningsmodeller, så vi sikrer, at de løsninger, vi køber ind give impact for enten patienter, borgere eller medarbejdere.

https://www.youtube.com/watch?v=71B4xMCR4PM

 

Ulrich Skipper Espelund, speciallæge, Regionshospitalet Horsens

Det kræver en holdindsats. Vi skal tilbage til dem, det handler om for at finde de områder, kunstig intelligens skaber størst værdi. Hvad er det vigtigste for patienten, og hvad er det vigtigste for sundhedsmedarbejderne?

https://www.youtube.com/watch?v=IrrNH4J34bs

 

Mads Lause Mogensen, CEO Treat Systems

Det hele starter med, at vi skal samle de rigtige parter – og omdrejningspunktet bør være de private virksomheder. Derudover bør driften være tænkt ind fra begyndelsen, lige som der skal være en tydelig business case.

https://www.youtube.com/watch?v=cQcyZb92ONQ

 

Wenche Svenning. Head of Project Management, Enversion

Allerede når vi identificerer et behov, bør vi se på, hvordan en løsning skal implementeres og drives. Dermed bliver det nemmere at skalere en kommende løsning.

https://www.youtube.com/watch?v=LwyZOYCWScs

Fakta om projektet

  • Projekt 'Innovative Offentlige Indkøb af AI-løsninger – fra behov til drift i klinisk praksis' har til formål at undersøge, hvad der skal til for, at AI-løsninger bliver implementeret i sundhedsvæsenet.
  • Projektets mission er at fremme implementeringen af AI-løsninger i det danske sundhedsvæsen ved at skabe et solidt grundlag der understøtter:
  • udvikling af standardkontrakter til indkøb af AI-løsninger til sundhedsvæsenet, der tager højde for fire scenarier, i et samarbejde med relevante aktører.
  • udvikling af et roadmap og en dertil hørende vejledning til både offentlige og private aktører baseret på principperne om innovative offentlige indkøb.
  • formidling af viden fra projektet til relevante offentlige og private aktører og dermed skabe grundlaget for nye processer frem mod implementering af flere AI-løsninger.
  • opbygning af kompetencer om AI og innovative offentlige indkøb hos relevante offentlige og private aktører gennem workshops, seminarer m.m.

Kontakt

Marianne Johansson Jørgensen

Sundhedsfaglig forskningsleder
Forskningsenheden, Regionshospitalet Horsens
Tlf. 2963 4034
maijor@rm.dk