21.11.23

Prisen for Årets Patientoplevelse 2024.png

Prisen uddeles på Regionernes Politiske Topmøde i april 2024.

Danske Regioner stiftede i 2023 prisen ”Årets Patientoplevelse”, der sætter fokus på tiltag, som bidrager til bedre patient- og pårørendeoplevelser i mødet med sundhedsvæsenet.

Med dette års tema ”mere lighed i behandlingen i samarbejde med civilsamfundet” ønsker Danske Regioner at hylde gode koncepter, løsninger, tiltag, teknologi, organiseringsformer eller andet, der højner den gode patientoplevelse.

Frivillige gør en stor forskel

Hver dag yder frivillige og civilsamfundsorganisationer en stor støttende indsats i Danmark. De drager omsorg for unge, der har det svært. De våger over døende. De sikrer ledsagelse til borgere, der ellers ikke ville kunne passe deres behandling. De støtter udsatte borgere i deres kontakt med sundhedsvæsenet og fungerer kort sagt som den pårørende, som borgeren måske ikke har. Frivillige og civilsamfundsorganisationer er altså vigtige medspillere i vores samfund og vores sundhedsvæsen.

Årets patientoplevelsespris hylder de initiativer, hvor frivillige og civilsamfundsorganisationer i samarbejde med det regionale sundhedsvæsen gør en forskel for udsatte borgere og bidrager til at mindske ulighed i sundhed.

Indstil et initiativ allerede nu

Alle der kender et regionalt initiativ kan fra i dag indstille det til ”Prisen for Årets Patientoplevelse”. Det er muligt at indstille frem til den 13. januar 2024. Herefter bedømmer et dommerpanel bestående af blandt andre patientrepræsentanter og patientorganisationer de modtagne initiativer og udvælger en vinder.

Vinderen modtager et diplom og op til 10.000 kroner i rejsegodtgørelse til at præsentere initiativet andre steder i sundhedsvæsenet. Derudover vil der blive udarbejdet en film om vinderinitiativet, som vil blive vist på Regionernes Politiske Topmøde den 11. april 2024.

Læs mere om  Årets Patientoplevelse og indstil et initiativ her:
https://www.regioner.dk/sundhed/kvalitet-og-styring/prisen-for-aarets-patientoplevelse/

Læs om sidste års vinder her: https://www.regioner.dk/services/nyheder/2023/marts/flexklinik-for-socialt-udsatte-borgere-vinder-nystiftet-pris/

Fakta

Bedømmelseskriterierne er:

  • Initiativet er nyskabende.
  • Initiativet er implementeret og i brug.
  • Initiativets værdi opleves tydeligt af brugerne (patienter og evt. pårørende).
  • Initiativet anerkendes også af personalet som værdifuldt.
  • Den patientoplevelsesværdi, initiativet bidrager med, er tydeligt dokumenteret, kvalitativt eller kvantitativt.
  • Initiativet kan spredes og anvendes andre steder i sundhedsvæsenet.
  • Initiativet har skabt mere lighed i behandling.

Kontakt

Martin Bredgaard Sørensen

Danske Regioner
mbs@regioner.dk
tlf. 27129935