05.02.23

MidtEJP er blevet opdateret, så sundhedspersonalet nu - via BookPlans aftalelister - kan få et overblik over en patients aftaler med kommuner, praksissektoren og hospitalsvæsnet på tværs af regionsgrænser.

Initiativet med National Aftaleoversigt betyder, at vi i Region Midtjylland og alle andre aktører i sundhedssektoren, både primær og sekundær, skal udstille en patients aftaler.

Patienten kan se alle sine aftaler via MineAftaler, booking.rm.dk og på sundhed.dk, dog ikke i app'en MinSundhed.

Overblikket vil udvide sig i takt med, at landets aktører i sundhedssektoren løbende implementerer National Aftaleoversigt-løsningen i 2023 og 2024. Det er derfor først, når alle benytter løsningen, at overblikket for både sundhedspersonalet og patienter er komplet.

Fælles Stamkort

Via sundhed.dk har patienter - og pårørende med en fuldmagt - nu mulighed for selv at indtaste stamoplysninger, som også bliver tilgængelige for sundhedspersonale. Det betyder f.eks. at pårørende nu selv kan sikre sig, at deres kontaktoplysninger er korrekte.

Et Samlet Patientoverblik

Fælles Stamkort og National Aftaleoversigt er de første to elementer under paraplyen Et Samlet Patientoverblik. Det er et nationalt program under Sundhedsdatastyrelsen, der skal sikre bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter, deres pårørende og sundhedspersonale.

Stine Jørgensen

Sundhedssystem-koordinator
Tlf. 7842 5099
Stine.Jorgensen@horsens.rm.dk