26.09.23

Budgetforliget, som et flertal af regionsrådets medlemmer indgik den 5. september 2023, angiverne rammerne for de besparelser, som skal findes i Region Midtjyllands budget for 2024.

Det og mange andre informationer om den kommende proces, tidsplan og de syv temaer inden for arbejdet med besparelserne ligger nu samlet på en ny Budget 2024-side på hospitalets intranet.

Budgetaftalen lægger op til besparelser, som bl.a. skal findes ved at flytte funktioner og enheder, rykke rundt på opgaver, skrue ned på kapaciteten og reducere de administrative udgifter.

Budgettet er dog ikke vedtaget endeligt endnu. Indtil videre kender vi kun den overordnede ramme og ved, hvilke områder politikerne er blevet enige om at se nærmere på.

Forventningen er, at Budget 2024 bliver endeligt vedtaget af regionsrådet den 20. december.

Du finder den nye Budget 2024-side via banner på forsiden af intra og via linket her.

 

Kontakt

Thomas Hanberg Sørensen

Administrationschef
Tlf. 5019 2072
thomso@rm.dk