08.02.23

Regionshospitalet Horsens har sammen med en række partnere udarbejdet en rapport om etisk ansvarlighed i brugen af sundhedsdata og kunstig intelligens (AI). Rapporten indeholder seks perspektiver, der repræsenterer forskellige interessenter i arbejdet med etik, samt et værktøj til håndtering af etiske dilemmaer.

På Regionshospitalet Horsens har vi gennem projekterne TVÆRSPOR og CDSS (Clinical Decision Support System) været med til at belyse etiske problemstillinger i forbindelse med brugen af sundhedsdata og kunstig intelligens (AI).

De problemstillinger bliver nu adresseret i en ny rapport om etisk ansvarlighed i AI-projekter ’Etik i sundhedsdata og udvikling af AI-beslutningsstøtte-værktøjer’.

– Med rapporten vil vi gerne løfte og aktualisere vores fælles forståelse af etikken i anvendelsen af sundhedsdata og kunstig intelligens til innovation i sundhedsvæsenet. Vi fortæller om vores erfaringer med etiske dilemmaer og giver dermed andre mulighed for at lade sig inspirere af vores arbejde og – ikke mindst – bygge oven på vores indsigter, siger forskningsleder på Regionshospitalet Horsens Marianne Johansson Jørgensen, som er en af de tre forfattere bag rapporten.

Perspektiver fra både offentlige og private

Rapporten indeholder seks perspektiver på etisk forsvarlig anvendelse af sundhedsdata og kunstig intelligens. De seks perspektiver repræsenterer forskellige interessenter i arbejdet med etik bl.a. borgere, klinikere, forskere, dataspecialister, virksomheder og eksperter inden for etik.

Bag rapporten står en række partnere, som har samarbejdet om at skabe forskning og innovation baseret på danske sundhedsdata og kunstig intelligens til gavn for både borgere og klinikere. Partnerne har siden 2016 haft etik som et vigtigt punkt på dagsordenen med det formål at styrke den etiske ansvarlighed og integritet i arbejdet med kunstig intelligens.

Partnerskabet udgøres af:

  • Kommunerne i Horsensklyngen (Horsens, Odder, Skanderborg og Hedensted Kommune)
  • Enversion A/S
  • Aarhus Universitetshospital
  • Region Midtjylland
  • Repræsentanter fra Almen Praksis
  • Aarhus Universitet
  • Danish Life Science Cluster
  • Regionshospitalet Horsens.

Rapporten skal nu danne grundlag for udvikling af en guide til, hvordan man skaber en etisk forsvarlig udviklingsproces for AI-beslutningsstøtteværktøjer.

Kontakt

Marianne Johansson Jørgensen
Sundhedsfaglig forskningsleder
Forskningsenheden, Regionshospitalet Horsens
Tlf. 2963 4034
maijor@rm.dk