14.07.23

Camilla Stensgaard, sygeplejerske på Medicinsk Sengeafsnit 1 på Regionshospitalet Horsens, startede i intro- og oplæringsforløb i februar.

På Regionshospitalet Horsens har vi igennem flere år arbejdet med at tilbyde nyuddannede sygeplejersker bedre vilkår for at tillære sig det speciale, de skal ud og arbejde i.
Bl.a. har vi på flere afsnit haft tilbudt særlige oplæringsforløb til nye sygeplejersker.
 
Det er nu aftalt imellem Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner, at alle nyuddannede sygeplejersker fremover skal gennemføre et introduktionsforløb, ligesom der er udarbejdet ensartede principper for forløbene.
 
Introduktionsforløbene skal – udover at lette overgangen fra studie- til arbejdsliv - bidrage til øget tiltrækning og tilknytning blandt nyuddannede, øget arbejdsglæde og højere kvalitet for patienterne.
 
Her på Regionshospitalet Horsens har vi netop søsat et nyt onboarding program, som – sammen med erfaringerne fra de tidligere oplæringsforløb - danner udgangspunktet for de nye introduktionsforløb. Selve stillingerne er helt almindelige faste sygeplejerskestillinger på fuld tid, men de første 12-24 måneder er anderledes. Her bliver den nye sygeplejerske tilbudt:
 
  • God onboarding, så sygeplejersken bliver integreret på sin nye arbejdsplads
  • En mentor
  • Potentialesamtale inden for de første to uger
  • Eksistenslaboratorium, gruppesupervisionsforløb og træning i hospitalets Simulations- og Innovationscenter.
  • Løbende målsamtaler.
  • En periode i stamafsnittet, så sygeplejersken opnår kompetencer, tryghed og tilknytning inden for sit eget speciale. Derefter kan sygeplejersken blive tilbudt udeophold i fx andre afdelinger, klinikker og kommune.
Formålet med udeopholdene er at give den nyuddannede sygeplejerske får mulighed for at arbejde med forskellige specialer og patientkategorier samt opleve arbejdsformer, herunder opnå et stærkt kendskab til arbejdsgangene og kulturen på Regionshospitalet Horsens.

Kontakt

Lene Krag

HR-chef
Tlf. 7842 5080
lene.krag@horsens.rm.dk