22.05.23

Fælles Stamkort og National Aftaleoverblik er tilgængelig for sundhedspersonale via MidtEPJ. Begge initiativer er landsdækkende og har til formål at fremme overblikket over en patients stamdata og aftaler på tværs af sektorer for både sundhedspersonale og patient og pårørende.

Fælles Stamkort

Patientens stamoplysninger kan tilgås af sundhedspersoner, på tværs af sundhedsvæsenet, i MidtEPJ via kontekstlinjen. Det forventes, at sundhedspersonale opdaterer Fælles Stamkort, når det er relevant og passer ind i arbejdsgangen.

Patienter og pårørende har mulighed for selv at indtaste stamoplysninger på Sundhed.dk.

National Aftaleoversigt

Er et supplement til oversigten over patientens aftaler (bookinglisten "Andre aftaler"), som sundhedspersoner har adgang til via MidtEPJ. Aftaleoversigten omfatter visningen af alle patientens aftaler på tværs aktører i sundhedssektoren. 

Patienter kan se deres aftaler via sundhed.dk og i Region Midtjyllands app "MineAftaler".

Fælles Stamkort og Nationalt Aftaleoverblik er en del af det nationale program 'Et samlet Patientoverblik' udviklet af Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere her esp.intra.rm.dk. Her finder du bla. FAQ og oversigt over, hvor langt kommunerne er med at implementere løsningerne.

Kontakt

Stine Jørgensen

Sundhedssystem-koordinator
Tlf. 7842 5099
Stine.Jorgensen@horsens.rm.dk