17.03.23

Hvad interesserer afdelingens nye medarbejdere sig for fagligt og personligt?

Og hvad bringer de nye medarbejdere af særlige potentialer og talenter, som vi skal forsøge at bringe i spil?
 
Det er nogle af de spørgsmål, som alle hospitalets nye ansatte får muligheden for at svare på, når de fremover bliver inviteret til potentialesamtale med deres leder.
 
- På Regionshospitalet Horsens er vi i gang med at iværksætte et nyt og ensartet Onboarding-program, som potentialesamtalen er en meget vigtig del af, forklarer sygeplejefaglig direktør Mette Ringtved.
 
- Med det nye Onboarding-program ønsker vi bl.a. at sikre, at alle nye medarbejdere føler sig ventet og velkommen. Derfor har vi også som vores ambition at onboarde nye medarbejdere ud fra ikke blot en faglig men også en menneskelig betragtning. Vi ønsker at se og møde det hele menneske, forklarer sygeplejefaglig direktør Mette Ringtved.

Nye medarbejdere vil gerne bidrage

Hospitalets ledere er her i marts på workshops om netop potentialesamtalen, så de er godt klædt på til at kunne gennemføre samtalerne med den nye medarbejder og medarbejderens mentor.

Selve samtalerne vil finde sted inden for de første to uger af ansættelsen med sigte på at identificere medarbejderens særlige talenter og potentialer, som der kunne være mulighed for at sætte i spil i det nye fællesskab.
 
- Målet er i høj grad at fastholde og udvikle den motivation, som medarbejderen bringer ind i den nye ansættelse, og som kan blive udfordret, hvis medarbejderen ikke føler sig tryg, eller ikke føler, at han/hun bidrager hurtigt nok ind i opgaveløsningen og fællesskabet på arbejdspladsen. Det skal bl.a. potentialesamtalen være med til at forebygge, siger HR-chef Lene Kragh.
 
Foruden potentialesamtalen består hospitalets nye Onboarding-program bl.a. også af en mentorordning, som tilsvarende vil blive genstand for en række workshops i maj og juni.

Formålet med Onboarding

Formålet med hospitalets nye Onboarding-program er:

  • Øge jobtilfredshed
  • Fastholde motivation
  • Større engagement i arbejdet
  • Lavere medarbejderomsætning
  • Mere værdifulde faglige præstationer
  • Mindre stress

Det er centralt i Onboarding-programmet, at den nye medarbejder hurtigt bliver en del af afdelingens sociale og faglige netværk, oplever at blive en værdifuld del af det daglige arbejde og opnår selvstændig handlekompetence.

Onboarding-programmet har desuden et bredere fokus, der understøtter hospitalets nye strategi med fokus på medarbejdere, kultur og værdier.

God onboarding af nye medarbejdere er lederens ansvar, men alle kolleger bidrager i de faglige og sociale netværk som mentorer eller ved at træne andre kolleger i redskaber og metoder i Onboarding-programmet. Det er af stor betydning at støtte denne videre proces, så vi som hospital lykkes med formålet med det nye Onboarding-program.

Kontakt

Mette Ringtved

Sygeplejefaglig direktør 
Tlf. 7842 5204
MERJNS@rm.dk

Lene Krag

HR-chef
Tlf. 78 42 50 80
Mail: lene.krag@horsens.rm.dk