19.09.23

Sundhedsantropolog Anna Louise Skovgaard forsvarede den 13. september sin ph.d.- afhandling på hospitalet.
 
Anna Louise har via sit ph.d.-projekt undersøgt patienters erfaringer med at leve med flere samtidige kroniske sygdomme og gentagne akutte indlæggelser.
 
Afhandlingen tager udgangspunkt i, hvordan det bliver stadig mere almindeligt at leve med multisygdom i takt med, at levealderen stiger. Det betyder, at patienter og pårørende får flere sygdoms- eller behandlingsrelaterede opgaver i dagligdagen samt ofte langvarig og hyppig kontakt med sundhedsvæsenet.
 
Samtidig flytter mere og mere 'sygdomsarbejde' fra klinik til patientens eget hjem pga. det øgede pres på sundhedsvæsenets kapacitet og nye teknologiske muligheder.
 
Ph.d.-afhandlingen, som er baseret på langvarigt, etnografisk feltarbejde blandt mennesker med flere kroniske sygdomme og gentagne akutte indlæggelser, fokuserer på de forskellige typer af sygdomsarbejde, der finder sted i forskellige sammenhænge som ved hospitalsindlæggelser, ved ambulante kontrolbesøg og endelig i hverdagen.
 
Afhandlingen viser vigtigheden af at synliggøre den daglige praksis, koordinering og de infrastrukturer, der binder patientforløbene sammen, og de meget forskellige betingelser, som arbejdet udføres under.
 
Et stort tillykke til Anna Louise med det flotte forsvar!
 
På billedet ses Anna Louise (nr. 2 fra venstre) sammen med sine vejledere (fra venstre mod højre):
Marianne Johansson Jørgensen, ph.d. og forskningsleder, Institut for Klinisk Medicin, Regionshospitalet Horsens,
Mette Terp Høybye, BA, Cand.Scient.Anth., ph.d., professor, Center for Planlagt Kirurgi, Silkeborg, Hospitalsenhed Midt og
Tine Tjørnhøj-Thomsen, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
Afhandlingen er en del af forskningsplanen for 'Sammenhængende patientforløb' i Region Midtjylland.