22.06.23

Hvordan forstår vi hospitalets strategispor 'mere menneske', 'større sammenhæng', 'mere faglighed' og 'stærkere relationer' i sammenhæng med det psykiske arbejdsmiljø på hospitalet?

Og hvad kan vi som organisation gøre for at bevæge os mere i retning af strategisporene, når vi tænker på psykisk arbejdsmiljø-indsatserne i relation til arbejdsmiljøhandleplanen for 2023-2024?

Sådan lød rammesætningen til døgnseminaret, hvor alle medlemmerne af HMU inklusiv udvalgets suppleanter var samlet for at drøfte arbejdsmiljøet på hospitalet i relation til den nye strategi som fremtidens attraktive arbejdsplads og behandlingssted.

Drøftelsen af dagens tema blev gennemført med udgangspunkt i det spil, som blev udviklet i forbindelse med lanceringen af hospitalets nye strategi. Særligt var der fokus på betydningen af strategisporene i forhold til hospitalets medarbejdere og på det enkelte spor 'mere faglighed' i forhold til patienter.

- Vi fik nogle gode drøftelser af, hvad strategisporene betyder på hospitalet, og hvordan vi kan arbejde med dem. Vi er jo et mindre hospital med mange funktioner, og dem skal vi kunne interagere i. Det kræver ikke mindst stærke relationer mellem hinanden som kolleger og til hospitalet, så vi har en god forståelse af og respekt for hinandens arbejde. Det er en vigtig del af den nye strategi, som vi skal arbejde på at folde yderligere ud, fortæller Liselotte Svane Pedersen, næstformand i HMU.

- Dialogen om tid og tempo fyldte også en hel del på vores temadag. Ofte har vi jo meget travlt med den daglige drift. Men hvis vi også skal arbejde med at gøre tingene rigtigt første gang, hvis vi skal kvalificere forskellige beslutninger og inddrage de rigtige kolleger undervejs, så skal vi indimellem turde trække tempoet ud af processen. Det er også en investering i at sikre ejerskab, siger Liselotte Svane Pedersen.

På døgnseminaret fik deltagerne også lejlighed til at drøfte det videre arbejde med at udbrede kendskabet til HMU's arbejde of hvordan koordinering og kommunikation sikres mellem forskellige niveauer i MED-systemet.

HMU vil på et kommende møde drøfte, hvordan de mange gode input fra døgnseminaret kan omsættes til hverdagen.

Du kan i løbet af den kommende uge læse referatet fra HMU's temadag på hospitalets intranet.

Kontakt

Lisbeth Holsteen Jessen

Hospitalsdirektør
Tlf. 2120 4844
Lisbeth.Holsteen.Jessen@horsens.rm.dk

Liselotte Svane Pedersen

Social- og sundhedsassistent
Fællestillidsrepræsentant for social- og sundhedsassistenter/ sygehjælper
liselper@rm.dk
Tlf. 7842 6868.