Prøvehandling inden for 'Sammen om opgaven' mellem Regionsapoteket Midtjylland og Bedøvelse, Operation og Intensiv på Regionshospitalet Horsens er blevet en succes og gøres nu mere permanent.

08.09.23 

På billedet er det fra fra venstre mod højre Michelle Ann Matzen (funktionsleder), Anette Rytter (oversygeplejerske), Rikke Wien (farmakonom) og Lisbeth Fink (anæstesisygeplejerske).

I efteråret 2022 indledte Regionsapoteket Midtjylland samt Bedøvelse, Operation og Intensiv (BOI) på Regionshospitalet Horsens et nyt tværfagligt samarbejde, som letter sygeplejerskerne i deres travle hverdag.

Samarbejdet tager udgangspunkt i projektet “Sammen om opgaven”, som hospitalet har søsat med fokus på at anvende medarbejdernes samlede kompetencer og ressourcer på hospitalet mere hensigtsmæssigt. 

Samarbejdet spirede under COVID

Spiren til det tværfaglige samarbejde imellem Regionsapoteket Midtjylland og BOI blev sået under COVID 19-pandemien, hvor Regionsapoteket Midtjylland fik en stadig større rolle og flere opgaver på Intensiv Afsnittet. I den forbindelse tog den daværende chefsygeplejerske initiativ til en dialog med Regionsapoteket Midtjyllands leder om, hvordan de sammen kunne se på flere muligheder i BOI, da det var tydeligt, hvordan samarbejdet førte til mere kvalitet og en tværfaglig bedre og effektiv indsats til gavn for patienterne.

I dag hjælper Regionsapoteket Midtjylland sygeplejerskerne i afdelingen med at skaffe medicin, som ikke er på lager på selve afsnittet, doserer medicin til indlagte patienter og gør procedurebakker klar på operationsafsnittet og det dagkirurgiske afsnit. Det er opgaver, som afsnittene tidligere selv har håndteret, og som har taget en del tid fra sygeplejerskernes andre gøremål.

Funktionsleder for Regionsapoteket Midtjylland i Horsens Michelle Matzen udtaler: "Vi går som Hospitalsapotek meget op i at højne medicinkvalitet på hospitalet, og derfor ved jeg, at vi ved overtagelse af denne opgave vil sikre en høj kvalitet inden for kontrol af udløb og batch numre, så vi kan spore medicinen helt tilbage til producenten ved evt. uhensigtsmæssigheder.

Den øvrige arbejdsdag består af varierende opgaver i BOI afhængigt af, hvad der er behov for på afsnittene. Regionsapoteket Midtjylland forpakker bl.a. poser på afsnittet Forberedelse og Opvågning med Fragmin til de patienter, der skal udskrives. På den måde kan medarbejderne bruge tiden på patienten fremfor i medicinrummet.

Fysisk tilstede på afdelingen

I de første måneder af prøvehandlingen deltog Regionsapoteket Midtjylland i morgenbriefing på nogle af afsnittene i BOI. Dels for at blive kendte ansigter og dels for, at farmakonomerne kunne være behjælpelige med lægemiddelrelaterede problemstillinger med det samme.

Farmakonom Rikke Wien udtaler: "Behovet for den fysiske tilstedeværelse ved morgenbriefing var efter nogle måneder ikke længere relevant, så nu ringer personalet til os ved brug for hjælp, eller fanger os på gangen, når vi dagligt kommer igennem afdelingen. Men det var godt, at vi gav os tid til at være der i begyndelsen, så vi fik det gode samarbejde på benene".

Oversygeplejerske Anette Rytter fortæller, hvordan anæstesiafsnittet havde glædet sig rigtig meget til begyndelsen på det tværfaglige samarbejde i efteråret 2022.

"Vi har glædet os rigtig meget bl.a. ud fra forventningen om, at samarbejdet ville frigive anæstesisygeplejersketimer. Den forventning har vi fået indfriet og ikke bare det men meget mere. Vi oplever nemlig, at kvaliteten af medicinhåndtering er steget markant, og at vi har fået mulighed for en meget kvalificeret sparring i hverdagen, som vi aldrig har haft ”lige ved hånden” før. Der går sjældent én dag, hvor mine anæstesisygeplejersker ikke kommenterer på, hvor meget kollagerne fra Regionsapoteket Midtjylland bidrager med i vores afsnit og det på en altid venlig og serviceminded måde".

Struktureret tilgang tilgang til fælles dialog

Ifølge afdelingsledelsen på BOI bunder succesen for vellykket implementering bl.a. i en struktureret tilgang til fælles dialog om nye muligheder.

Der var dels faste møder mellem afdelingsledelsen i BOI, funktionslederen fra Regionsapoteket Midtjylland, det faste team fra Regionsapoteket Midtjylland og oversygeplejerskerne i BOI, og her var nysgerrige på hvilke muligheder de hver især så. Dels var der et fast team fra Regionsapoteket Midtjylland, som var ude i alle afsnit og følges med medarbejdere fra BOI for sammen at se på muligheder for opgaveflytning.

Farmakonom Rikke Wien fortæller, hvordan Regionsapoteket Midtjyllands medarbejdere er blevet taget rigtig godt imod på de forskellige afsnit på BOI: "Det er fedt, at medarbejdere såvel som ledelsen på de forskellige afsnit har været med på udvikling af opgaven fra start, så vi har kunne prøve nogle forskellige opgaver af."

En sidegevinst ved prøvehandlingen har ifølge den daværende chefsygeplejerske på BOI været det fælles fokus på de samme udfordringer f.eks. betydningen af at ajourføre medicin i EPJ og synliggørelse af konsekvenserne. Ligeledes tilbyder Regionsapoteket Midtjylland undervisning af personalet og rådgivning til anæstesilægerne.

Afdelingsledelserne er enige om, at prøvehandlingen har været en succes og det positive er, at der fortsat udvikles på samarbejdet og sammen om opgaverne.

Aftalen er gjort permanent i juli 2023.

Kontakt

Michelle Ann Matzen

Funktionsleder i Horsens 
Tlf. 6120 7920
mihose@rm.dk
Hospitalsapoteket Region Midtjylland