08.02.23

På Regionshospitalet Horsens har vi en lang tradition for at have en sund økonomi, men 2022 har været et helt særligt år oven på COVID-19, rekrutteringsudfordringer og mange patienter på venteliste.

Hospitalet ender således med et bogført årsresultat for 2022 på -12,9 mio. kr., mens resultatet efter en række tekniske korrektioner er -17,5 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes bl.a. et samlet merforbrug i afdelingerne på 25,0 mio. kr. Der har været gjort rigtig meget for at holde senge åbne og operationslinjer kørende, så patienterne kunne blive behandlet, og det har været dyrt i en situation med personalemangel på en række områder.

- I 2023 bliver det helt afgørende at få alle afdelinger i økonomisk balance. Der skal genskabes en balance imellem budget og forbrug, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

Regnskabet skal nu godkendes endeligt af regionsrådet og vil fremgå af Region Midtjyllands Årsrapport for 2022, som forventes klar i april. 

Lisbeth Holsteen Jessen

Hospitalsdirektør
Tlf. 7842 5001
Lisbeth.Holsteen.Jessen@horsens.rm.dk

Kontakt

Jakob Holmstrøm Eriksen
Økonomi og planchef
Tlf. 2449 8907
jakoerik@rm.dk