14.11.23

TULE- og APV-undersøgelserne er nu afsluttet på Regionshospitalet Horsens for 2023, og resultaterne ligger klar. Her kommer et par highlights.

Fra TULE-undersøgelsen:

  • Svarprocenten er i år på 75% og dermed tilbage på et højt niveau efter et fald i 2021.
  • Der er generelt stor tilfredshed med trivsel og ledelse på hospitalet.
  • Der er generel fremgang i 2023, fx inden for jobtilfredshed.
  • Jobtilfredsheden ligger hos mange i den høje ende. Af de større grupper er det blandt terapeuter, overlæger, yngre læger, radiografer og administrative medarbejdere.
  • I undersøgelsen blev der stillet spørgsmål specifikt for Regionshospitalet Horsens. Her er der fremgang inden for alle de spørgsmål, der også blev stillet i 2021. Fx. inden for spørgsmålet 'Jeg ville føle mig tryg, hvis jeg var patient her'.

Fra APV-undersøgelsen (arbejdsplads-vurderingerne):

  • Der er 952 medarbejdere, der har oprettet et eller flere positive forhold i arbejdsmiljøsystemet. Flest forhold handler om gode kollegaer. Derudover nævnes fx god ledelse, gode fysiske rammer, udviklingsmuligheder, god supervision, spændende og varierende arbejdsopgaver.
  • Der er oprettet 887 sager i systemet i år. Det er fald i antal sager fra 2021, hvor der blev oprettet 1210 sager. Flest sager falder inden for det fysiske arbejdsmiljø.

Resultaterne fra de to undersøgelser er blevet videreformidlet til lederne i de enkelte afsnit og afdelinger, ligesom det samlede resultat vil blive drøftet i hospitalets MED-udvalg HMU.

Intentionen er at bruge resultaterne som afsæt til en fælles drøftelse af, hvordan man kan arbejde med arbejdsmiljø og trivsel.

- APV-besvarelserne er ofte meget konkrete og har typisk mest fokus på det fysiske arbejdsmiljø, mens TULE-undersøgelserne ofte giver et øjebliksbillede, men kan bruges i den lokale dialog til at finde frem til de områder, det er vigtigst at arbejde videre med, siger arbejdsmiljøkonsulent Anja Frøkjær.

Afdelingerne er nu godt i gang med at se på deres APV-besvarelser og TULE-rapporter, som de har fået for deres afsnit og afdelinger.

- Her er det vigtigt at planlægge, så man får en samlet proces for opfølgningen på undersøgelserne. Det giver det bedst mulige grundlag for en dialog om, hvad man vil fokusere på for yderligere at forbedre trivslen og arbejdsmiljøet.

Kontakt

Anja Frøkjær

Arbejdsmiljøkonsulent
Tlf. +45 2032 4232
anjfro@rm.dk