14.08.23

Forflytninger og transporter skal være en god oplevelse for både patienter og medarbejdere. Samtidig skal hospitalets ansatte, som transporterer patienter flere gange dagligt, gerne kunne holde til at udføre deres arbejde også flere år frem.

Derfor har forflytningsvejlederne Mette Christiansen og Kim Andersen fra Service og Teknik udviklet et dagskursus i 'Basis-forflytninger' målrettet både nye og erfarne servicemedarbejdere og –assistenter, så de lærer både de basale og nyeste teknikker at kende i forhold til forflytning og transport af patienter.

På kurset underviser de to initiativtagere, som ud over at være forflytningsvejledere også selv varetager opgaver i hhv. Beredskabet samt Røntgen og Skanning.

- Det handler om at indlære de rigtige teknikker, så forflytningen sker så skånsomt som muligt for både patienten og medarbejderen. De ergonomiske korrekte teknikker kan både forebygge ulykker og skader samt forbedre det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne i det daglige, og det er vigtigt for både helt nye og mere erfarne ansatte. Også fordi der løbende kommer ny viden inden for området, forklarer Kim Andersen.

På kursusdagen lærer deltagerne bl.a. forberedelse af kørsel med en seng, brug af spejle og fjernbetjening samt indstilling af senge (både almindelig og en hofteseng). De lærer også at håndtere senge med motor til bariatriske patienter, ligesom de får praktisk træning i at bruge fisk, fourway og forflytningsboard, når patienter skal flyttes fra en seng til en anden eller ind i en scanner.

Indtil videre har de to undervisere haft knap 40 ud af hospitalets godt 120 servicemedarbejdere og –assistenter igennem kurset.

- Når vi gør tingene rigtigt, så passer vi både på patienten og os selv, ligesom vi fremstår mere professionelle. Kurset skal være med til at give medarbejderne den sikkerhed, der ligger i at have viden om og kompetencerne til at løse sine opgaver rigtigt fra starten, fortæller Mette Christiansen.

Ud over forflytninger og transport så kommer deltagerne på kurset også omkring bl.a. etik, 3-meter regel, tavshedspligt, uniformshygiejne, inddragelse af patienten samt patientsikkerhed.

Kontakt

Kirsten Rytter Knudsen

Servicechef
Tlf. 2940 6885
kirstknu@rm.dk