19.04.2024


Fra venstre:
Helle Krogstrup, Malene Jensen, Ulla Milther Sørensen, Betina Ørbæk.

Besøgene rundt i afdelingerne giver anledning til nogle gode drøftelser vedr. dokumentationspraksis i de forskellige faggrupper og bidrager positivt til det videre arbejde med at slanke dokumentationen og skabe en tværfaglig patientjournal.

Senest har Fysio- og Ergoterapien haft besøg af Sundheds-IT. Den første dag fulgtes de med det kliniske personale.

- Oplevelsen fra vores kollegaer var rigtig positiv. Man kan godt blive lidt utryg i starten, fordi man føler, der er nogen der kommer og kigger én over skulderen. Men den frygt blev hurtigt gjort fuldstændig til skamme. Oplevelsen var tværtimod, at de blev mødt med åbenhed, anerkendelse, en oprigtig interesse og at de havde en rigtig god dialog, fortæller Ulla Milther Sørensen, udviklingsfysioterapeut i Fysio- og Ergoterapien.

På dag to handlede det om opfølgning.

- Jeg synes, vi fik mere viden om hvilke uhensigtsmæssige arbejdsgange, vi måske har i nogle sammenhænge. Vi blev f.eks. opmærksomme på at der i huset eksisterer dobbeltdokumentation blandt forskellige faggrupper vedr. hjælpemidler. Det var serviceeftersynet med til at synliggøre og det giver derfor anledning til at vi kigger på hvordan vi kan få en mere fælles dokumentation, siger Helle Krogstrup, klinisk underviser i Fysio- og Ergoterapien.

For Fysio- og Ergoterapien kom serviceeftersynet meget belejligt, da afdelingen allerede er i gang med at efterse deres dokumentationen.

- Vi er i forvejen i gang med at arbejde med vores dokumentation, så serviceeftersynet kommer meget belejligt for os. Vi kan i høj grad bruge det. Vi har fået virkelig gode input, siger Ulla Milther Sørensen.

- Det var spændende at få en tilbagemelding fra nogen, som observerer udefra, fordi de kan se ens arbejdsgange på nogle måder, man måske ikke selv kan.

Nu handler det blot om at fortsætte det gode arbejde.

- Der er udvalgt nogle områder, vi vil arbejde videre med. Noget af det kan vi arbejde videre med selv, mens vi med andre områder har lavet opfølgende aftaler med Sundheds-IT. Det er virkelig berigende, fordi de har det store, brede perspektiv, som kan bidrage til fælles løsninger i hele huset. Og ikke mindst ift. tekniske løsninger, hvor de ved, hvad der kan lade sig gøre.

- Vi vil rigtig gerne arbejde hen imod, at vi bruger mindre tid på at dokumentere, og at tingene bliver mindre søjleopdelte, slutter Ulla Milther Sørensen.

Kontakt

Betina Ørbæk Sørensen

Sundheds-IT konsulent
Tlf. 40 32 62 05
betinser@rm.dk

Malene Jensen

Sundheds-IT konsulent
Tlf. 2423 0382
malejens@rm.dk