17.03.24

Baggrunden for projektet er en omfattende journalaudit på hospitalet i 2022. Den blev gennemført som led i afdelingsledelseskredsens plan vedr. transformationsdagsordenen og journalføringsbekendtgørelsen fra 2021.

Auditresultaterne viste bl.a., at der var behov for et fokus på at slanke og strukturere den kliniske dokumentation og for at arbejde hen imod en fælles tværfaglig patientjournal. 

Formålet med projektet er:

 • At afdelingerne får en god og brugbar samling af dokumentationsskabeloner i EPJ
 • At lette dokumentationsopgaven i praksis for alle faggrupper
 • At strukturere og slanke den kliniske dokumentation​, bl.a. ved hjælp af:
  • RHH Basisjournal​
  • Fokus på den nødvendige og tilstrækkelige dokumentation​
 • At arbejde hen imod en fælles tværfaglig patientjournal​
 • At øge patientsikkerheden​, så det bliver:
  • Lettere at genfinde data i journalen​
  • Nemmere at få et overblik​ over patientens forløb og behandling.

For mere information om projektet se Den Gode Journal - Regionshospitalet Horsens (rm.dk) Her kan I bl.a. finde information om:

 • Plan for serviceeftersyn
 • Superbrugermøder vedr. Den Gode Journal
 • Procesplan
 • Superbrugernes roller
 • RHH Basisjournal
 • Hjælp ifm. implementering af Journalføringsbekendtgørelsen

Kontakt

Betina Ørbæk Sørensen

Sundheds-IT konsulent
Tlf. 40 32 62 05
betinser@rm.dk