22.1.2024

Projekt mindfulness.PNG

Regionshospitalet Horsens har med afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler i spidsen modtaget 146.000 kr. fra Region Midtjyllands initiativmidler til et projekt om mindfulness for hospitalets uddannelseslæger.

Det nye projekt med mindfulness-træning af sundhedsprofessionelle har fokus på at optimere stresshåndtering og øge trivslen på arbejdspladsen.

- Træningen går ud på at opøve evne for at være bevidst om sig selv og i sin væren og gøren i samspil med omgivelsernes krav. De næste 18 måneder vil hospitalet udbyde tre 8-ugers forløb med plads til 15 uddannelseslæger på hvert. Vi vil samle trivselsdata før og efter for at undersøge effekt, fortæller Susanne Greisen, som er projektleder og uddannelsesansvarlig overlæge på Kvindesygdomme og Fødsler.

Vejlederne på projektet 'Mindfulness-trænings bidrag til stress reduktion og professionel udvikling for uddannelseslæger' er Marie Storkholm, cheflæge, PhD, og Berit Toftegaard, som er PhD og uddannelseskoordinerende overlæge. Hun fortæller at det at være sundhedsprofessionel kræver en særlig situationsbestemt opmærksomhed.

- At være en kompetent læge indebærer håndtering af alle 7 lægeroller - ikke blot den lægefaglige rolle. De mere komplekse er rollen som kommunikator, samarbejder, leder og administrator og professionel. Vi har hver især en rygsæk med os i arbejdet med kolleger og patienter, og vores tidligere erfaringer, værdier og antagelser har betydning for, hvordan vi håndterer vores patienter, forklarer Berit Toftegaard.

- Hvis vi er bevidste herom, er det mere sandsynligt, at betydningen bliver positiv. Det kræver mod og tillid til egen dømmekraft at arbejde med kritisk syge patienter. Man skal kunne bevæge sin opmærksomhed fra det konkrete til en overordnet plan, så man rettidig opdager, når man har brug for hjælp til at løse en opgave.

Marie Storkholm har allerede god erfaring med mindfulness-træning i sin afdeling. Hun fortæller, at Mindfulness har været et tværfagligt tilbud, som har været interventionen i PhD-studerende Randi Karkov Knudsens projekt 'Mindfullness og compassion i en sundhedsfaglig kontekst'.

Fakta om initiativmidlerne

  • Initiativmidlerne er rettet mod udvikling af kvaliteten af yngre lægers videreuddannelse i Region Midtjylland.
  • Region Midtjylland ønsker aktivt at understøtte den forsatte kvalitetsudvikling af yngre lægers videreuddannelse.
  • Regionen afsætter derfor initiativmidler med en årlig finansiering på 1 mio. kr.
  • Pengene er øremærket initiativer, forskning og projekter inden for området mhp. at udvikle kvaliteten indenfor lægers videreuddannelse.

Kontakt

Susanne Greisen

Udannelsesansvarlig overlæge
Kvindesygdomme og Fødsler
susagrei@rm.dk 

Marie Højriis Storkholm

Cheflæge
Kvindesygdomme og Fødsler
Tlf. 61 26 38 49
marie.storkholm@rm.dk

 

Berit Skjødeberg Toftegaard

Uddannelseskoordinerende overlæge
Akutafdelingen
Tlf. 78 42 52 92
bertof@rm.dk