24.06.24

For at styrke den faglige profil inden for kardiologien samt sikre en tydeligere retning og ambition som akuthospital er det besluttet at gå i opslag efter en cheflæge selvstændigt til det hjertemedicinske område.

Beslutningen om at ansætte en cheflæge specifikt til området er truffet af hospitalsledelsen med opbakning fra medicinsk afdelingsledelse og hjertemedicinsk funktionsledelse bl.a. ud fra det forhold, at området med fordel kan gøres mere robust i forhold til speciallægedækningen. En cheflæge skal således være med til at sikre hospitalets kardiologiske speciale en endnu stærkere faglig profil og dermed styrke muligheden for at kunne rekruttere speciallæger.

Målsætningen er at arbejde hen imod en selvstændig hjertemedicinsk afdeling med egen afdelingsledelse, tydelig faglig profil og en god, sammentømret stab af ansatte.

Stillingen som cheflæge vil blive slået op umiddelbart efter sommerferien.

- Samtidig vil vi tage fat på arbejdet med at konkretisere ambitionen yderligere, herunder fx organisering af sengeafsnit, klinik og sekretariat. Afdelingens og hospitalets MED-system bliver naturligvis inddraget i dette arbejde, siger Mette Ringtved, sygeplejefaglig direktør og Nils Falk Bjerregaard, lægefaglig direktør.

Kontakt

Mette Ringtved

Sygeplejefaglig direktør 
Tlf. 7842 5204
MERJNS@rm.dk

Nils Falk Bjerregaard

Lægefaglig direktør
tlf. 2286 0649
nilbje@rm.dk