22.01.24

Sikkert Røntgen Flow.jpg

Cheflæge Berit Gosvig, chefradiograf Louise Duedahl og uddannelsesansvarlig radiograf Pia Hedegaard Christensen fra Røntgen og Skanning, hvor forbedringsarbejdet med Sikkert Røntgen Flow har været funderet.

Røntgen og Skanning indledte i september 2022 projekt 'Sikkert Røntgen Flow' med det formål at understøtte det sammenhængende patientforløb og gennemføre systematiske prøvehandlinger af arbejdsgange med henblik på at forbedre forløbene.

Baggrunden var, at den samme patient ifølge data blev undersøgt ad flere omgange, og at røntgen- og skanningsområdet var udfordret på kapaciteten.

En arbejdsgruppe blev nedsat bestående af en læge fra hhv. Ortopædkirurgi, Akutafdelingen, Kirurgi, Medicinsk Afdeling, Bedøvelse, Operation og Intensiv samt personale fra Røntgen og Skanning.

Gruppen har siden holdt ca. 9 møder og fået indført flere tiltag for at forbedre Røntgen Flowet på hospitalet. Der er bl.a. lavet følgende:

  • Det er nu muligt at komme i kontakt med en radiolog i dagstiden via CT koordinatoren, som stiller om til radiologen.
  • Der er lavet et skema med akuthasteklassifikation, som skal bruges fremadrettet (hasteklassifikationen kommer i e-dok inden længe).
  • Der er nu ledige tider om morgenen, så undersøgelser udskudt fra natten som følge af hasteklassifikationen bliver lavet til rette tid.
  • Røntgen og Skanning har været rundt på de fleste afdelinger og fortælle om Sikkert Røntgen Flow.
  • Der afholdes løbende undervisning på kliniske afdelinger og Klinisk morgenmøde.

Arbejdsgruppen gennemførte det sidste planlagte møde i december, og det var egentlig meningen, at Røntgen og Skanning fremadrettet kun skulle henvende sig til en afdeling af gangen ved behov for flere tiltag.

Deltagerne i gruppen ville imidlertid gerne blive ved med at mødes. En deltager udtalte sågar, at af alle de grupper, han var/er med i, så var denne gruppe den, hvor der havde været mest fremgang og flest konkrete resultater.

- Vi har derfor planlagt et nyt møde til juni, hvor vi kigger på, om vores resultater stadig holder. Her vil vi også drøfte eventuelle nye tiltag, siger uddannelsesansvarlig radiograf Pia Hedegaard Christensen.

- En stor tak til de faglige repræsentanter fra afdelingerne, som har samarbejdet omkring forbedringsarbejdet. Uden dem havde det ikke været muligt at få gennemført så markante forbedringer, siger Pia Hedegaard Christensen.

Fakta om Sikkert Røntgen Flow

- er et tværorganisatorisk og tværfagligt forbedringsarbejde under 'Sikkert Patientflow'.

- Formålet med indsatsen er:

  • At patienternes sikkerhed er i fokus (strålebelastning)
  • at gennemføre billeddiagnostiske undersøgelser af høj kvalitet
  • at der sikre sammenhængende patientforløb uden ikke faglig-begrundet ventetid
  • at der sikres rettidige undersøgelser, der understøtter rettidig udredning og behandling af livstruende akutte indikationer.

Kontakt

Pia Hedegaard Christensen

Uddannelsesansvarlig radiograf og patientsikkerhedskoordinator
Røntgen og Skanning
Mobil 51 72 40 60
piahedch@rm.dk