23.01.24

Kirstine Kirkegaard har modtaget 700.000 kr. til et lektorat i fertilitetsbehandling

Afdelingslæge og klinisk lektor Kirstine Kirkegaard fra Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Horsens har modtaget en bevilling på 700.000 kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Midlerne fra forskningsfonden skal gå til et lektorat i reproduktionsmedicin og dermed give afdelingslæge og klinisk lektor Kirstine Kirkegaard bedre muligheder for at styrke og udvikle den forskning, som allerede er i gang på hospitalets Fertilitetsklinik.

- Fertilitetsbehandling er en relativt ny disciplin, hvor mange aspekter af såvel årsager som behandling er uafklarede. Trods stadigt forbedrede behandlingsmetoder lykkes det ikke for 10-20% af parrene, der søger hjælp. Der er derfor behov for mere forskning for at forbedre behandlingsmetoderne, at forklare årsagerne til ufrivillig barnløshed og hjælpe de mange unge patienter, der kæmper med fertilitetsproblemer, siger Kirstine Kirkegaard.

- Flere af de lidelser, der er forbundet med infertilitet har helbredskonsekvenser, der rækker ud over barnløsheden, uden at man sikkert kender sammenhængen. De planlagte forskningprojekter dækker et bredt spektrum af årsager og behandling, herunder inflammation og oxidativt stress hos kvinder med PCOS, endometriose og tidlig ovariealdring, eksponering for PFAS og fekunditet, behandling af tidlig overgangsalder, smertelindring under ægudtagning og lutealfase støtte ved inseminationsbehandling.

- I forhold til de nye midler er det ambitionen at bruge dem på at skabe et attraktivt, tværfagligt forskningsmiljø, der kan understøtte den faglige og videnskabelige udvikling inden for det reproduktionsgynækologiske område.

Danmark oplever op mod 20 % af befolkningen ufrivillig barnløshed, og omkring hvert 8. danske barn bliver i dag født ved hjælp af fertilitetsbehandling.

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond uddeler hvert år midler til ph.d. projekter, forskerstillinger og forskningsprojekter.

Kontakt

Kirstine Kirkegaard

Afdelingslæge og klinisk lektor, Fertilitetsklinikken
kirstkrk@rm.dk