22.02.24

Hospitalets tværgående patientsikkerhedsnetværk har - gennem arbejdet med utilsigtede hændelser - besluttet, at der er behov for at arbejde med at forbedre sikker patientidentifikation med henblik på at øge patientsikkerheden.

Indsatsen tilpasses lokalt af patientsikkerhedsnøglepersonerne og vil tage udgangspunkt i et fælles udarbejdet materiale. Et udpluk af materialerne kan ses nedenfor.

Der vil komme flere informationer på bl.a. hospitalets intranet op til uge 11.

Flyer til medarbejdere

Plakat til medarbejdere (1 ud af 7).jpg

Roll up til patienter

Plakat til medarbejdere

Kontakt

Anne Overgaard Bohlbro

Kvalitets- og patientsikkerhedskonsulent
Tlf. 7842 5052 (25052)
Mobil tlf. 2963 1844
anneovrg@rm.dk