09.04.24

Hvordan kan vi forbedre livskvaliteten for alvorligt syge borgere?

Kan vi fx sikre en bedre screening af patienternes behov både på hospital, hos egen læge og i patientens eget hjem? Og har vi mulighed for i højere grad at inddrage patienten og de pårørende? 

Det er nogle af de spørgsmål, som vil komme i fokus på det fælles kickoff arrangement for Horsensklyngens palliationsmåned den 29. april.

Arrangementet er åbent for alle interesserede sundhedsansatte fra kommunerne, praktiserende læger og hospitalet i Horsensklyngen.

Baggrunden for det særlige fokus på palliation er bl.a. samarbejdsaftalen imellem de tre sektorer inden for palliation. Det er en aftale, der sigter mod at forbedre livskvaliteten for alvorligt syge eller døende borgere.

Forskningen viser nemlig, at en tidlig afklaring af behandling og pleje i den sidste tid er forbundet med bedre kvalitet for den enkelte patient. I dag er det imidlertid kun få borgere, som får delt deres ønsker med de sundhedsprofessionelle, selv om undersøgelser viser, at mange patienter har gjort sig overvejelser om ønsker til den fremtidige behandling og pleje.

På dagen vil der bl.a. være oplæg om

  • Rammer, indsatser og mål for palliationsmåneden
  • Børn og unge som pårørende til patienter med livstruende sygdom
  • En pårørendes perspektiv på inddragelse
  • Almen praksis' nye lokal aftale
  • Samarbejdet på tværs af sektorer omkring den palliative patient.

Praktisk info

Kick-off arrangementet for Palliationsmåneden finder sted mandag den 29. april kl. 10-14 på Regionshospitalet Horsens, Den Blå Sal.

Se hele programmet for Kick-off Palliationsmåneden her.

Tilmelding til kvalitetskonsulent Anne Kirstine Revsbeck, Regionshospitalet Horsens, på anrevs@rm.dk.

Fakta om palliation

  • Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Dette ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art (WHO 2017).

  • Den basale palliative indsatser målrettet borgere med afgrænsede palliative behov inden for få problemområder. Indsatsen kan indgå integreret i den anden pleje og behandling, der tilbydes. Basal palliativ indsats ydes af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, som ikke har palliation som deres hovedopgave. Basal palliativ indsats ydes på de fleste kliniske hospitalsafdelinger, i kommunerne samt i almen praksis og den øvrige praksissektor.

  • Den specialiserede palliative indsats er målrettet patienter med komplekse palliative problemstillinger, som ikke kan varetages på basalt niveau. Enten pga. stor kompleksitet på ét eller flere felter eller samlet meget belastende symptombyrde. Den specialiserede palliative indsats ydes af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, der har palliation som hovedopgave fx palliative teams, palliative afdelinger på hospitaler og hospices. Den specialiserede indsats kan foregå under indlæggelse (fx palliative afdelinger og hospice), ambulant, i patientens hjem/plejebolig eller på en hospitalsafdeling (via palliativt team).

Kontakt

Anne Kirstine Revsbeck

Kvalitetskonsulent
Tlf. 2033 4209
anrevs@rm.dk