22.02.24

På billedet til venstre er det Mette Marie og Ása. Til højre er det Ása under en hånd-operation.

På mange af landets operationsafdelinger er kapaciteten presset. Derfor arbejder medarbejderne løbende på at finde nye løsninger og tilbud, så flere patienter kan blive opereret hurtigere.

En velafprøvet løsning på flere hospitaler i bl.a. Region Midtjylland er at flytte mindre operationer fra hospitalernes operationsgange til klinikkerne. Patienterne bliver således opereret det samme sted, som de normalt går til undersøgelse og kontrol.

Det kan lade sig gøre i forbindelse med de operationer, hvor patienten kun skal lokalbedøves og som ikke nødvendigvis kræver en operationsstue og meget udstyr som fx ved de mindre håndkirurgiske operationer.

- Vi har arbejdet på at rykke en række mindre håndkirurgiske operationer ind i vores ortopædkirurgiske klinik. I den forbindelse har vi ændret flere arbejdsgange, men det giver et mindst ligeså godt resultat for patienterne, siger overlæge Ása Eiriksdóttir fra Ortopædkirurgi.

- Den store fordel for patienterne er, at de bliver undersøgt og opereret samtidigt. Det giver et sikkert og godt forløb i omgivelser, som mange patienter vil opleve som mere trygge, siger Ása Eiriksdóttir.

Sygeplejerskerne har fået nye kompetencer

Med flytningen af de mindre operationer til klinik øger hospitalet sin samlede kapacitet, idet der frigives plads i dagkirurgien til andre og større operationer.

Samtidig er forbruget af udstyr blevet reduceret.

- Sygeplejerskerne i klinikken bruger naturligvis mere tid i forbindelse med operationerne, end når der udelukkende er tale om kontroller og undersøgelser. Det er til gengæld en ny og spændende opgave, som har krævet udvikling af nye kompetencer, siger oversygeplejerske Mette Marie Tjørnelund.

Ortopædkirurgi gennemfører indtil videre mindre operationer i klinikken som fx operation af en springerfinger hver anden tirsdag. Men på sigt er det planen at udvide tilbuddet til at gælde flere dage.

Kontakt

Birgitte Bigom

Chefsygeplejerske
Ortopædkirurgi 
Birgitte.Bigom.Nielsen@horsens.rm.dk