21.03.24

Kørsel.png

 

Den 1. april 2024 træder nye regler for kørsel i kraft på tværs af Region Midtjylland.

Det betyder, at du som medarbejder fremover kun kan få befordringsgodtgørelse (og arbejdstid) for den ekstra udgift, du har, når du kører mellem din bopæl og andre tjenestesteder end dit faste tjenestested (merudgiftsprincippet).

Således skal det antal kilometer, du normalt kører fra din bopæl til dit faste tjenestested og retur, trækkes fra det antal kilometer, tjenesterejsen udgør. Det er kun de ekstra kilometer – den ekstra udgift, du fremover kan få dækket.

Mere kørsel til høj takst

Samtidig med det nye princip honoreres al kørsel som udgangspunkt fremover til statens høje takst. Dog ikke, hvis der fx er tale om kørsel til videreuddannelse.

Kørsel til den høje takst kræver, at du har en personlig kørselsbemyndigelse. Alle månedslønnede medarbejdere modtager derfor en personlig kørselsbemyndigelse, som bliver sendt med Digital Post i løbet af marts/begyndelsen af april, mens nye medarbejdere ansat efter den 1. april , selv skal søge om kørselsbemyndigelse via en digital blanket på selvbetjeningsportalen.

Det er en politisk beslutning, at kørsel fremover skal honoreres til høj takst.

Ny app til registrering af kørsel

Region Midtjyllands nuværende kørselsapp (Midt ØS) kan ikke håndtere merudgiftsprincippet. Derfor skal al kørsel fra den 1. april 2024 indberettes via MinLøn-appen, som mange allerede vil kende fra registrering af ferie og fravær.

App'en sikrer, at antallet af kilometer beregnes korrekt i forhold til merudgiftsprincippet og andre gældende regler.

App'en MinLøn kan downloades i Appstore og GooglePlay. Kørselsfunktionen kan dog først bruges fra den 1. april.

Kørselsskemaer udfases – deadline 4. april

Samtidig med overgangen til en ny app, så udfases muligheden for at registrere kørsel via skemaer, som tidligere er blevet sendt ind til Regnskab i hospitalets administration.

Al kørsel skal således fremover registreres via app'en MinLøn.

Hvis du har kørsel til gode registreret på et skema, så vær opmærksom på, at skemaet skal være Regnskab i hænde senest torsdag den 4. april 2024.

Vil du vide mere?

Såfremt du har brug for mere information og/eller har spørgsmål til de nye kørselsregler, så har du mulighed for at hente hjælp:

 • På HR's side om befordring (indeholder bl.a. en spørgsmål/svar om de nye kørselsregler): Befordringsgodtgørelse - gældende fra 1. april 2024 - HR-portalen (rm.dk).
 • Det er også muligt at kontakte Regnskab i Økonomi og Plan.
  Kontaktoplysninger:
  Camilla Christensen, tlf. 25068
  Lena Gjødertsen, tlf. 25114
  Bente Justesen, tlf. 25110
  Mail: Regnskabhorsens@rm.dk.
 • Regnskab holder "Åben dør" i Grupperum 2 i Administrationen den 8., 15. , 22. og 29. april fra kl.11-14, hvor man er velkommen til at kigge forbi og få hjælp.

Kontakt

Camilla Christensen

Regnskabskonsulent
Tel. 7842 5068
Cabich@rm.dk