29.04.2024


Hanne Gyldenløve, chefsygeplejerske på Medicinsk Afdeling, byder velkommen til mødet.

Den Blå Sal på Regionshospitalet Horsens var fyldt godt op, da chefsygeplejerske på Medicinsk Afdeling, Hanne Gyldenløve, bød velkommen og fortalte de mange fremmødte om dagens program.

Den første oplægsholder var Anne Rudbeck, som bl.a. fortalte om den nye lokalaftale mellem PLO og Region Midtjylland, som skal forbedre livskvaliteten for alvorligt syge eller dødende patienter.

Herefter var der kort fælles diskussion i plenum på baggrund af oplægget.

- Noget af det, jeg synes blev fremhævet godt til arrangementet, er vigtigheden af at turde tage samtalen med patienter og pårørende, fortæller Hanne Gyldenløve, Chefsygeplejerske i Medicinsk Afdeling, og fortsætter:

- Og ikke mindst huske på, at vi som fagpersoner har en afgørende rolle i at patienter og deres pårørende får lejlighed og sprog til at tale om ønsker til fremtid pleje og behandling.

 


Anne Rudbeck, praktiserende læge, holdt oplæg om den nye lokalaftale mellem PLO og Region Midtjylland.

Inddragelse af børn og unge er vigtigt

Til kickoff-mødet kunne man også høre om børn og unge som pårørende, og om de tanker og bekymringer de går med, når deres forældre er alvorligt syge. Forskning viser, at det er vigtigt at inddrage børnene og at der bliver spurgt ind til deres følelser og tanker.

Her holdt hospicesygeplejerske Majbritt Johansen, Dorde Pedersen fra Horsens Sund by, Gitte Horskjær Hansen fra Det Nationale Sorgcenter og hospitalspræst Line Rudbeck oplæg om, hvordan man kan inddrage børn og unge i sygdomsforløbet, selvom det kan være svært.

 


Hospitalspræst Line Rudbeck, hospicesygeplejerske Majbritt Johansen, Dorde Petersen fra Horsens Sund by og Gitte Horskjær fra Det Nationale Sorgcenter, holdt oplæg om børn og unge som pårørende. På billedet er Line Rudbec

At være pårørende til et alvorligt sygt familiemedlem

Efter pausen var der interview med en pårørende, hvor Anne Kirstine Revsbeck, kvalitetskonsulent i Kvalitet og Sundheds-IT, interviewede Regionshospitalet Horsens' sygeplejefaglige direktør, Mette Ringtved. Her fortalte Mette om at være pårørende til sine forældres forløb med alvorlig sygdom.

Efter interviewet var der refleksion og drøftelser i plenum, hvor de fremmødte bød ind med erfaringer fra egen praksis.

 


Kvalitetskonsulent, Anne Kristine Revsbeck, interviewer sygeplejefaglig direktør, Mette Ringtved, om sin fars sygdomsforløb.

- Jeg synes, at interviewet viser, at når sundhedsprofessionelle formår at gå ind i samtalen om behandlingsniveau, frisætter vi i langt de fleste tilfælde patienter og pårørende til at få talt om og gjort det, der er vigtigt for dem, siger Anne Kirstine Revsbeck, kvalitetskonsulent i Kvalitet- og Sundheds-IT, som var facilitator på arrangementet.

Det sidste oplæg på dagen handlede om de lokale indsatser og mål i Palliationsmåneden, inden der afslutningsvist blev samlet op for dagen og evalueret i plenum.

- Jeg glæder mig til at se alle de spændende og gode ting, vi kommer til at lave omkring palliation fremadrettet, som er blevet kickstartet i dag, fortæller Anne Erlang, udviklingssygeplejerske i Medicinsk Afdeling, som har været med i planlægningen af palliationsmåneden.