05.01.24

Fra venstre mod højre er det Lisette, Camilla og Britt, som udgør booking-teamet i Endoskopien under Kirurgi.

I Endoskopien går mange patienter løbende til kontrol.

Kontrollerne til gastro- og koloskopi kræver imidlertid flere dages forberedelse med bl.a. udrensning, og derfor får mange patienter over tid brug for at flytte deres aftale via www.booking.rm.dk eller appen MineAftaler.

Det har tidligere givet et stort pres på telefonerne i Sekretariatet for ændring af tider. Men den udfordring er blevet mindre med kontrolpatienternes mulighed for selv at flytte aftaler. Patienterne kan også aflyse en aftale helt, hvis de ikke ønsker tiden. Via spørgsmål/svar-muligheden i Bookplan (elektronisk bookingsystem) bliver patienterne bedt om at svare på, hvorvidt de ønsker en ny tid eller at blive afsluttet. Sekretæren kan efterfølgende håndtere aflysningen fra en liste i systemet.

- Den store fordel for patienterne er, at de selv kan ombooke deres tider på alle tider af døgnet, og alle de gange, de ændrer deres planer. Vi ser ind imellem patienter, der flytter deres tid op til ti gange. Der er heller ingen telefonkø, fortæller Britt Thørring Hansen, som er lægesekretær i Endopskopien under Kirurgi.

- For os i Sekretariatet betyder det, at langt færre ringer herind og flytter deres tid. Aflysningerne kommer også tidligere, når det foregår på MineAftaler. Her behøver patienterne jo ikke vente på, at telefonerne åbner, fortæller Britt.

Til gengæld kræver selvbooking blandt patienterne, at medarbejderne løbende – flere gange dagligt -  holder øje med programmerne, så der ikke kommer huller.

- I mange tilfælde kan vi nå at fylde hullerne ud ved at tilbyde tiden til en ny patient. Så booker vi typisk tiden til noget af det akutte, som vi skal finde tid til.

Få ulemper

Der er ifølge medarbejderne få ulemper ved ordningen. Nogle patienter aflyser fx tiden med ønsket om at få tilsendt en ny, og på den måde oplever de ikke fleksibiliteten ved systemet.

Ligeledes modtager patienterne et udrensningskit med posten i forbindelse med den oprindelige aftale - og det kan forvirre, at kit'et alligevel ankommer, hvis patienten har flyttet sin tid.

- Vi har naturligvis også en gruppe af patienter, for hvem det ikke giver mening med selvbooking. Det er fx patienter, hvor vi som hospital har ansvaret for deres kontrolforløb, og hvor patienterne fx skal kontrolleres hyppigere end hvert år. Men alt i alt giver løsningen mere tilfredse patienter, der er glade for muligheden for selv at kunne flytte deres tid, ligesom vi i Sekretariatet har fået reduceret vores antal af opkald betydeligt, siger Britt.

Det er i år flere end 600 unikke patienter, som har benyttet sig af muligheden for enten at flytte eller aflyse en aftale til enten gastro- eller koloskopi på hospitalet.

Kontakt

Britt Thørring Hansen

Lægesekretær, Kirurgi
Tlf. 7842 5520
brihas@rm.dk