26.06.2024

Siden 2021 er der blevet arbejdet med Forløbsguiden, også kendt som Emento-app'en, til patienter på alle Region Midtjyllands hospitaler. På Regionshospitalet Horsens har vi siden 2021 udleveret 21.274 forløb i Forløbsguiden, med en aktiveringsprocent på 88%. Det er det højeste i Regionen.

Siden 2021 har alle Region Midtjyllands hospitaler og dele af socialområdet og psykiatrien tilbudt patienter og borgere i udvalgte forløb en "forløbsguide" i form af en app til telefonen. App'en guider patienten gennem sit behandlingsforløb i form af både tekst, billeder, videoer og animationer.

Patienten kan også stille spørgsmål til personalet via app'en og få notifikationer om nye aftaler eller opgaver, som fx påmindelse om faste forud for operationen.

Forløbsguiden kan også bruges til medarbejdere, til fx undervisning, oplæring og onboarding af nye kollegaer.

På Regionshospitalet Horsens har mange afdelinger i dag et eller flere patientforløb i Forløbsguiden. I alt er der siden 2021 blevet udleveret 21.274 forløb, hvoraf de 18.638 er blevet aktiveret af patienten. Det giver en aktiveringsprocent på 88%, som er det højeste i Regionen. Den høje aktiveringsprocent indikerer, at det arbejde, der bliver lagt i at udvikle og implementere Forløbsguiden, bliver værdsat og anvendt af patienterne.

En af de afdelinger på hospitalet, som særligt har taget Forløbsguiden til sig, er Fertilitetklinikken.

- I Fertilitetsklinikken har vi siden 2021 givet alle vores patienter målrettet information i Forløbsguiden. Det har betydet, at vi har kunnet forbedre mange arbejdsgange, lave arbejdsglidning, erstatte vores telefontid, informationsmøder og de fleste forundersøgelser med andre opgaver, der giver mere mening for både vores patienter og for os, fortæller Dorthe Weihrauch Voss, sygeplejerske i Fertilitetsklinikken, og fortsætter:

- Det allerbedste har dog været at mærke hvilken forskel det har gjort for vores patienter. De er vanvittigt glade for at have deres behandlingsforløb, aftaler og målrettet information lige ved hånden. Det har skabt et langt bedre overblik for dem, og vi oplever at patienterne er meget bedre forberedte på hvad der skal ske mens de er i behandling hos os.

Også på Fødeafsnittet er Forløbsguiden vidt udbredt, hvor man bl.a. bruger den til at skabe overblik over tilbuddene gennem graviditeten.

- På Fødeafsnittet bruger vi Forløbsguiden til at skabe overblik over tilbuddene gennem graviditeten. Med Forløbsguiden er den relevante information let tilgængelig, og vi har suppleret med videoer hvor man møder nogle af jordemødrene. På den måde frigiver det tid i jordemoderkonsultationen til at møde patienten i det, der fylder, og ”grammofonplade-information” reduceres, fortæller jordemoder Louise Rømer Madsen, som er Forløbsguide-ansvarlig på Fødeafsnittet.

Også Forløbsguidens chatfunktion fremhæves af Louise Rømer, som en af de funktioner, der giver øget fleksibilitet og frigiver tid blandt personalet.

- I vores jordemoderpraksis giver chatfunktionen en øget fleksibilitet, da den giver den gravide mulighed for altid at kunne skrive til en jordemoder med ikke-akutte spørgsmål, når hun har brug for det. Samtidig giver det også jordemoderen mulighed for faglig sparring inden hun svarer, og mulighed for at svare, når der er tid.

I april 2024 rundede Forløbsguiden mere end 100.000 aktiverede Forløb i hele Region Midtjylland. Heraf stod Regionshospitalet Horsens for de 18.639, som er det anden højeste i regionen blandt hospitalerne, psykiatrien og socialområdet.

Gennem indførelsen af Forløbsguiden har hospitalets personale kunnet tilbyde mere målrettet og individuel støtte til hver enkelt patient. Appen understøtter en patientcentreret tilgang, hvor patienter føler sig bedre informerede og forberedte.

Om Den Digitale Forløbsguide:

Forløbsguiden er en app, med navnet "Emento", hvori patienten finder vigtige informationer om sit forløb og behandling, en oversigt over sine aftaler samt en beskedfunktion til korrespondance mellem personale og patient. Derudover anvendes Forløbsguiden flere steder til introduktion af nye medarbejdere. Til dette formål bruges en særskilt app: "_Guide".

Læs mere om Den Digitale Forløbsguide

Kontakt

Jacob Albæk Lund

Webkoordinator, Kommunikationsenheden
jaolun@rm.dk
Tlf. 24 99 57 55