26.06.24

Serviceeftersynene har bidraget til nogle gode drøftelser vedr. dokumentationspraksis, journalføringsbekendtgørelsen, funktionaliteter i MidtEPJ mm. 

Der er i forløbet identificeret flere tværgående samt tværfaglige indsatsområder på RHH. Planen for efteråret er derfor bl.a.: 

  • Implementering af En Tværfaglig anamnese som bl.a. skal indeholde oplysninger om; boligforhold, uddannelse, netværk, hjælpemidler og funktionsniveau op til indlæggelsen. Anvendelse af en tværfaglig anamnese kan bidrage til én fælles overskuelig patientjournal. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af RHH som sammen med Sundheds IT skal arbejde med indholdet i anamnesen samt lave aftaler for anvendelse mm. 
  • Implementering af RHH Basisjournal som bl.a. skal bidrage til at skabe struktur i patientjournalen. RHH Basisjournal indeholder en fast standardplan af aktiviteter som, jf. forskellige kliniske retningslinjer, anvendes til størstedelen af de indlagte patienter. RHH Basisjournal oprettes ved indlæggelsen og anvendes af de afdelinger som patienten kommer i kontakt med under indlæggelsesforløbet. Afdelingerne kan fortsat supplere standardplanen med specialespecifikke aktiviteter. Sundheds IT har løbende samlet input til basisjournalen som forventes godkendt til september. 
  • Gennemgang af dokumentationsskabeloner til de elektive patientforløb i F&O, der er arrangeret en workshop vedr. dette til september. 

I kan læse mere om Den Gode Journal her: Den Gode Journal - Regionshospitalet Horsens (rm.dk)

Kontakt

Betina Ørbæk Sørensen

Sundheds-IT konsulent
Tlf. 4032 6205
betinser@rm.dk

Malene Jensen

Sundheds-IT konsulent
Tlf. 2423 0382
malejens@rm.dk