13.02.24

Blodprøver og biokemi klar til april

Flyttedatoerne for den kommende Prøvetagningen og Blodbanken samt Analysen i Nye Nord blev låst fast den 1. februar 2024, så vagtplaner kan lægges, og patientbookinger tilpasses.

Prøvetagningen og Blodbanken flytter til nye rammer ved forhallen (umiddelbart bag kiosken) den 10. april, og Analysen med ny fuldautomatiseret båndløsning flytter ind på plan 1 i Nye Nord den 30. april.

Begge projekter har holdt sig inden for den afsatte tid og økonomi.

Højhusets etape 3 begynder i juni

Højhusprojektet har stået stille og ventet på, Blodprøver og biokemi, der i dag bor på plan 1, flytter ud.

Projektet har ligeledes afventet, at Medicinsk Klinik 1, der midlertidigt har boet på det gamle hjertemedicinske sengeafsnit, ligeledes flytter. Klinikken flytter ned i pavilloner syd for psykiatriens bygninger.

Når både Blodprøver og biokemi og Medicinsk klinik 1 flytter ud, iværksættes højhusets etape 3. Det sker i slutningen af juni.

Renoveringsprocessen forventes at tage 1½ år, og på plan 1 skal der være en stor fælles medicinsk klinik, mens det på nuværende tidspunkt er planen, at hjertemedicinsk sengeafsnit skal retur til plan 2.

Affaldsplanen

Som led i hospitalets helhedsplan for udearealer og som en afledt konsekvens af øget fokus på bæredygtighed og flere affaldsfraktioner, skal der i 2024 gennemføres et mindre affaldsprojekt.

Projektet skal ombygge, udbygge og samle håndteringen af affald og linned omkring den gamle vareindlevering 2. Det forventes at gå i udførelse i slutningen af 2024 og strække sig ind i 2025.

Ny sterilcentral

Regionsrådet gav den 22. november 2023 projekteringsbevilling til en ny sterilcentral på Regionshospitalet Horsens.

Planlægningsarbejdet er godt i gang, og den nye sterilcentral forventes at stå klar i slutningen af 2027.

Ny byggefilm viser byggeprojekterne

Vi fik i slutningen af januar lavet en ny byggefilm, der viser den aktuelle status på de nye lokaler til Lægevagten og Blodprøver og biokemi. Filmen kan ses her samt på skærmen nede ved kantinen.

 

Byggevideo 16. januar 2024

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Søren Schousboe Laursen

Projektchef
Tlf. 5122 4539
soeren.laursen@horsens.rm.dk