21.03.24

Tværspor projektgruppe.jpgFra venstre er det forskningsleder Marianne Johansson Jørgensen, datakonsulent Katrine Svendsen, projektleder og lektor Mette Bach Larsen, projektkoordinator Sabrina Tatiana og datakonsulent Daniel Buck.

TVÆRSPOR er et tværsektorielt forskningsprojekt forankret på Regionshospitalet Horsens.

Projektet rummer blandt andet data fra EPJ, Horsensklyngens og Aarhus Kommuner samt Sygesikringsregistret. Ambitionen er, at data indsamlet i klinikken skal bringes tilbage til patienter og klinikere, så patientforløb forbedres, arbejdsgange optimeres, og det tværsektorielle samarbejde giver mest mulig værdi.

Data fra TVÆRSPOR kan fx bruges til at forudsige, hvilke patienter, der er i risiko for klinisk forværring under indlæggelse eller i risiko for underernæring, således at der er mulighed for at håndtere proaktivt.

Med data kan projektgruppen også besvare spørgsmål som: Hvor mange af patienterne på en given afdeling modtager hjemmesygepleje, før de indlægges på hospitalet? Hvor mange patienter modtager hjemmehjælp mellem deres besøg i klinikken? Og hvor mange ydelser i almen praksis er der forud for forebyggende indlæggelser?

TVÆRSPOR er støttet af Region Midtjylland bl.a. med det formål at bidrage til udvikling af fremtidens sundhedsvæsen.

Hvis du har spørgsmål, eller en konkret idé til et forsknings- eller analyseprojekt, er du velkommen til at kigge forbi i Forskningsenheden eller at skrive til projektkoordinator Sabrina Henriksen, sabhen@rm.dk.

Kontakt

Marianne Johansson Jørgensen

Sundhedsfaglig forskningsleder
Forskningsenheden, Regionshospitalet Horsens
Tlf. 2963 4034
maijor@rm.dk

Sabrina Henriksen

projektkoordinator
sabhen@rm.dk.