Om uddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen er en Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik, en mellemlang videregående uddannelse, som varer 3½ år. Regionshospitalet Horsens samarbejder med VIA University College i Aarhus Uddannelsen består af 7 semestre af 20 uger og veksler mellem teoretisk og klinisk uddannelse. Der er studiestart i begyndelsen af september og februar, og der gives Statens Uddannelsesstøtte (SU) gennem hele uddannelsen. 

Den kliniske uddannelse foregår som udgangspunkt på et af de 5 laboratoriemedicinske specialer. Blodprøver og Biokemi, Mikrobiologi, Blodbank og immunologi, Patologi og Nuklearmedicin og PET.

Den konstante vekslen mellem undervisningsforløb på uddannelsesinstitutionen og kliniske ophold, betyder at den studerende opnår en forståelse for hvordan teorien danner baggrund for analysearbejdet i laboratoriet.

På Regionshospitalet Horsens har vi kun Blodprøver og Biokemi, men har funktioner tilhørende andre laboratoriemedicinske specialer. Her analyseres prøver af kropsvæsker, som f. eks. blod, urin og ledvæske. Da resultaterne af disse analyser hjælper lægerne med at stille diagnoser, er der brug for præcision, omhyggelighed og kvalitetssikring af arbejdet.

Under uddannelsen vil du være med til at tage blodprøver på patienter, analysere blodprøverne, vurdere kvaliteten af analysen og vurdere prøveresultatet i forhold til normale værdier.

Du opnår i løbet af uddannelsen stor viden om, hvordan den menneskelige krop fungerer, både når den er rask og når den er syg. Desuden erhverver du de nødvendige praktiske færdigheder til at kunne arbejde som bioanalytiker efter endt uddannelse.

Læs mere uddannelsen som bioanalytiker på VIA's hjemmeside

Fakta om uddannelsen

Antal studerende/elever pr. år på hospitalet: 8-10.

Uddannelsens varighed i alt: 3½ år.

Skole for teoretisk uddannelse: VIA, Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus

By for teoretisk uddannelse: Aarhus.

Antal praktikophold i studiet/uddannelsen: 4.

Praktikopholdets placering i studiet/uddannelsen: Semester 2, 3, 6 og 7.

Praktikopholdets varighed pr. studerende/elev: 6-20 uger.

Ekstern evaluering

Hvor: Prøver på uddannelsesinstitutionen.

Hvordan: Skriftlige og mundtlige, både gruppe og individuelle eksaminer.

Hvem: Lærere på uddannelsesinstitutionen og censorer beskikket af undervisningsministeriet.

Intern evaluering

Hvor: Prøver på det kliniske uddannelsessted.

Hvordan: Prøverne skal afdække om den studerende har opnået de ønskede praktiske og teoretiske færdigheder. Individuelle prøver, der kan være både praktiske, skriftlige og mundtlige.

Hvem: Bioanalytikerunderviser og lærere på uddannelsesinstitutionen.

Hør to bioanalytikerstuderende fortælle om uddannelsen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.