10.09.23

Fra venstre mod højre: Heidi, Rasmus, Vigga, Per, Camilla og Mette. Forrest Anne-Mette.

Mange patienter er indtil for nylig mødt ind i Forberedelse og Opvågning for så at vente flere timer på deres operation.

Ofte mødte både den første, anden og tredje patient på operationsprogrammet samtidigt, hvilket gav de sidste patienter unødvendigt lange faste- og tørste-perioder. Det påvirkede den faglige kvalitet af forløbet, ligesom medarbejderne oplevede, at den lange ventetid ofte resulterede i frustrerede patienter, hvilket igen påvirkede arbejdsmiljøet på afsnittet.

- Medarbejderne oplevede, at de ofte måtte undskylde og beklage den lange ventetid, som især var en udfordring for patienter, som i forvejen havde brugt lang tid på transport. Det var svært at give en god forklaring til de ventende patienter, siger oversygeplejerske Vigga Ravnkilde.

- Vi ønsker at give patienterne et forløb af høj kvalitet fra modtagelse til udskrivelse. Men når mange patienter mødte ind samtidigt fra morgenstunden, så kneb det med at vi kan efterleve den kvalitet. Der blev for mange opgaver, der skulle løses samtidigt, og medarbejderne fik ikke mulighed for at afslutte et forløb godt, inden det næste begyndte. Målet har derfor været at modtage patienterne kontinuerligt henover dagen, så vi i højere grad efterleve, at patienterne får et sammenhængende forløb af høj kvalitet, siger Vigga Ravnkilde.

Test af forbedringsinitiativer

På baggrund af udfordringerne besluttede driftsrådet for Sikkert OP Flow sig for at iværksætte et forbedringsarbejde med fokus på at sikre bedre sammenhæng mellem patienternes mødetid og starttidspunktet på deres operation.

Forbedringsarbejdet begyndte i november 2022 og har omfattet test i tre perioder af forskellige forbedringsinitiativer, som løbende er blevet evalueret med data.

- Udfordringen har været de særlige hensyn, vi er nødt til at tage højde for i planlægningen af de enkelte forløb. Fx. skal nogle patienter have anlagt en smerteblokade af anæstesien inden deres operation. Det betyder, at patienten skal møde ind, så kirurgen kan nå at sætte et kryds på det ben, der skal opereres, inden kirurgen påbegynder den første operation. Det er en procedure, der understøtter patienternes sikkerhed, siger overlæge Per Møller Hansen.

Stærkere relationer har været løsningen

Nøglen til at skabe bedre sammenhæng for den enkelte patient – og dermed bedre arbejdsmiljø for medarbejderne – har ikke mindst vist sig at kræve et tæt koordinerende samarbejde mellem OP-koordinatorerne og de ortopædkirurgiske bookingsekretærer, som booker de ortopædkirurgiske patienter ind til operation.

OP koordinator Heidi Moody og ortopædkirurgisk bookingsekretær Camilla Hald fortæller, at der nu er daglig dialog omkring estimering af patienternes mødetidspunkt. De to fortæller endvidere, at det har været den relationelle koordinering og de stærkere relationer, som har været nøglen til løsningen, ligesom OP koordinatorerne også tidligere har haft med de kirurgiske bookingsekretærer.

Patienternes mødetid estimeres med udgangspunkt i den følgende skabelon for patientforløb inden for hoftealloplastik:

  • Patient nummer 1 på OP programmet møder i Forberedelse og Opvågning kl. 7.00.
  • OP koordinator estimerer, hvornår nr. 2 patient skal møde i Forberedelse og Opvågning. Dette i samarbejde med ortopædkirurgisk bookingsekretær samt anæstesikoordinatoren ift. præoperative ordinationer og handlinger.
  • OP koordinator giver besked til ORTO OP book enten ved at ringe eller gå ned til OP book.
  • ORTO book sender sms til patienten i tidsrummet 11.00-12.00 dvs. at OP koordinator har deadline senest kl. 11.00.

Alle andre forløb indkaldes efter følgende tidsestimater:

  • Nr. 1 på programmet bookes til at møde kl. 7.00
  • Nr. 2 på programmet bookes kl. 8.15 (torsdag kl. 10.00)
  • Nr. 3 på programmet bookes kl. 11.00.

Markant kortere ventetid

Forbedringsarbejdet har betydet, at patienternes ventetid i Forberedelse og Opvågning er reduceret markant.

- Vi ser en langt større sammenhæng imellem patienternes mødetid og deres tid til operation, og for medarbejderne er det en stor tilfredsstillelse at kunne tilbyde denne sammenhæng, både fordi patienterne generelt får en bedre oplevelse, og fordi kvaliteten af det enkelte forløb har potentialet til at blive endnu bedre, når patienterne ikke længere skal faste og tørste i så lang en periode. Vi får i højere grad sat fokus på fagligheden, når vi får minimeret et element som fx ventetid, siger projektleder for Sikkert OP Flow Anne-Mette Viberg.

 

Fakta om data

Data for perioden 7. november 2021- 7. nov. 2022 viste, at både nr. 2 og nr. 3 ortopædkirurgiske patient på operationsprogrammet havde en ca. median ventetid på 4 timer fra de mødte ind i Forberedelse og Opvågning, til der var stuestart på COP.

Hoftealloplastik forløb:

Patient nr. 2 på programmet havde en medianventetid på 223 min- 3,7 timer. Efter forbedringsarbejdet er ventetiden reduceret til median ventetid på 106 min- 1,76 time.

Patient nr. 3 på programmet havde en medianventetid på 181 min- 3 timer. Efter forbedringsarbejdet er ventetiden reduceret til median ventetid på 103 min- 1,71 time.

Alle andre ortopædkirurgiske operationer:

Patient nr. 2 på programmet havde en medianventetid på 244 min- 4 timer. Efter forbedringsarbejdet er ventetiden reduceret til median ventetid på 184 min- 3 timer.

Patient nr. 3 på programmet havde en medianventetid på 289 min- 4,8 timer. Efter forbedringsarbejdet er ventetiden reduceret til median ventetid på 187 min- 3,1time.

Definitionen på ventetid: Den tid, hvor der ikke foretages nogle aktive handlinger fra hverken plejepersonalets side eller læge ift. patienter. Alt forberedelse forud for operationen er gennemført.

 

Fakta om forbedringsteamet

Forbedringsteamet har bestået af:

Fra Bedøvelse, Operation og Intensiv:

Oversygeplejerske Vigga Ravnkilde

Overlæge Rasmus Nyboe

OP koordinator Heidi Moody

 

Fra Ortopædkirurgien:

Overlæge Per Møller Hansen

Bookingsekretær Camilla Hald

 

Fra Administrationen:

Datakonsulent Mette Terp Gøtzsche

Projektleder for Sikkert Op Flow Anne-Mette Viberg Sørensen.