22.05.23

Den nye 'Analysehal' (Nye Nord plan 1) til Blodprøver og Biokemi er ved at være færdigbygget inden for den afsatte tid og økonomi. Næste projekt bliver således den nye 'Prøvetagning og Blodbank', der bliver placeret i forhallen (bag kiosken).

Medicinsk Klinik 1 har i dag til huse i disse lokaler, og derfor skal klinikken genhuses, indtil klinikken primo 2026 kan flytte ind i den nyrenoverede fælles medicinske klinik på plan 1 i højhuset.

Klinikken flytter derfor pr. 14 juni op i det gamle hjertemedicinske sengeafsnit (plan 2 i højhuset), som har fået en let genopfriskning i form af maling mm.

Her vil klinikken være genhuset frem til sommeren 2024, hvor renoveringen af plan 1 og 2 i højhuset påbegyndes.

Den sidste del af genhusningsperioden for Medicinsk klinik 1 vil formentlig finde sted i pavilloner. Det vil i givet fald være første gang under Generalplansprocessen, at pavilloner tages i brug i større omfang til genhusning.

De mange ombygninger og udvidelsen af Regionshospitalet Horsens er samlet i Generalplanen.

Kontakt

Projektchefer Byggeri og Anlæg

Søren Schousboe Laursen
Tlf. 5122 4539
soerlu@rm.dk

Bjarne Tang Lauridsen
Tlf. 9395 8700
bjarlu@rm.dk.