22.05.23

Hospitalets nye 'Analysehal' (Nye Nord plan 1) til Blodprøver og Biokemi er ved at være færdigbygget inden for den afsatte tid og økonomi. Næste projekt bliver således den nye 'Prøvetagning og Blodbank', der skal placeres i forhallen bag Kiosken.

Her har Medicinsk Klinik 1 i dag til huse, og derfor skal klinikken genhuses, indtil klinikken primo 2026 kan flytte ind i den nyrenoverede fælles medicinske klinik på plan 1 i højhuset.

Medicinsk Klinik 1 flytter derfor 14 juni ud af sine nuværende lokaler og herhen:

  • Diabetes og Hormoner og Stofskifte flytter til Plan 2 i højhuset, destination A7. Det er de lokaler, hvor hjertemedicinsk sengeafsnit tidligere har hørt til, og som i mellemtiden har fået en genopfriskning i form af maling mv.
  • Diagnostisk Klinik og Almen Medicin flytter op på Plan 7, destination A8. Det er her, Medicinsk Klinik 1 i dag hører til.

Medicinsk Klinik 1 skal være genhuset frem til sommeren 2024, hvor renoveringen af plan 1 og 2 i højhuset påbegyndes.

Den sidste del af genhusningsperioden for Medicinsk klinik 1 vil formentlig finde sted i pavilloner. Det vil i givet fald være første gang under Generalplansprocessen, at pavilloner tages i brug i større omfang til genhusning.

De mange ombygninger og udvidelsen af Regionshospitalet Horsens er samlet i Generalplanen.

Kontakt

Projektchefer Byggeri og Anlæg

Søren Schousboe Laursen
Tlf. 5122 4539
soerlu@rm.dk

Bjarne Tang Lauridsen
Tlf. 9395 8700
bjarlu@rm.dk.