20.03.24

Pia Tanski er social- og sundhedsassistent på Kvindesygdomme og Fødsler,  bæredygtighedsassistent og en af tovholderne på Verdensmålsprojektet.

Fødeafsnittet og Afsnit for Mor og Barn er med verdensmålsprojektet ikke blot lykkedes med at reducere ressourceforbruget og mængden af affald samt øge andelen af affald, som bliver genanvendt.

Afsnittene har også frembragt helt ny viden om, hvordan en klinisk afdeling kan arbejde med bæredygtighed.

Tovholderne på projektet har bl.a. stået for at veje al afsnittenes affald hen over en uge. Dette for at kende til udgangspunktet/baselinen og for senere at kunne evaluere på, om indsatsen havde en gavnlig effekt.

De tog også stikprøver fra affaldet for at klarlægge, hvor stor en andel af affaldet, der stammede fra hhv. engangsudstyr, biologisk materiale og andet.

Et andet element har været at kigge på, hvor meget CO2 de enkelte varer i afdelingen udleder. Det blev gjort ved at skille hver enkelt vare ad i dens forskellige materialer, veje dem og dermed få data om deres CO2-udledning.

- Vi vidste meget lidt om, hvordan en hospitalsafdeling kan at arbejde med bæredygtighed, da vi gik i gang med verdensmålsprojektet, fortæller bæredygtighedsassist Pia Tanski, som har været en af tovholderne på projektet.

- Her to år senere står vi med data og en helt anden viden, som kan bruges på tværs af hospitaler, og som allerede er blevet brugt til at organisere og prioritere bæredygtighedsarbejdet på regionens hospitaler.

CO2-aftryk blev reduceret med 25%

Konkret har verdensmålsprojektet ført til en reduktion på intet mindre end 25% af CO2-aftrykket i forbindelse med vareforbruget på de to afsnit i Kvindesygdomme og Fødsler.

- Det har været et stort og omfattende arbejde at komme til bunds i vores vareforbrug og finde alternative løsninger til fx engangsudstyr. Til gengæld kan vi se, at det er muligt at skære markant i CO2-udledningen, når vi arbejder meget fokuseret med bæredygtighed, siger Pia Tanski.

Verdensmålsprojektet er finansieret af Region Midtjylland og skal bidrage til at nå målene i regionens bæredygtighedsstrategi, som bl.a. indebærer, at vi i 2030 skal have reduceret vores ressourceforbrug samt mængden af affald med 30%, og at 70% af vores affald bliver genanvendt.

Flere elementer i Region Midtjyllands bæredygtighedskatalog bygger nu på den viden, der blev skabt ifm. Verdensmålsprojektet på Kvindesygdomme og Fødsler.

Kontakt

Pia Tanski 

Bæredygtighedsassistent og social- og sundhedsassistent
Fødeafsnittet 
Pia.Tanski@horsens.rm.dk