15.01.24

Lægerne i Akutafdelingen markerede inklusion af patient nr. 100 i studiet POCUS PATHWAY, som udgår fra Regionshospitalet Horsens.

Det nationale studie POCUS PATHWAY har brug for patienter, som vil deltage i forsøget med ultralydsdrevet udredning af akutte patienter med åndenød.

På Akutafdelingen i Horsens hjælper lægerne derfor - ligesom på 10 andre af landets akutmodtagelser - med at inkludere patienter i forsøget, og her har de netop nået en helt særlig milepæl i form af 100 Horsens-patienter, som nu er med.

- Fokuserede ultralydsundersøgelser - som led i lægens første undersøgelse - har vist et stort potentiale til at kunne støtte lægen i at finde frem til den korrekte diagnose. Men det er uklart, om brugen også resulterer i et bedre patientforløb. Det undersøger vi med studiet her, siger Stig Holm Ovesen, som er læge på Akutafdelingen, ph.d.-stud og primær investigator for det nationale forsøg.

Ultralyd kan i denne sammenhæng bruges til at se, om patientens åndenød eventuelt skyldes sygdom i lungerne eller hjertet.

- Patienter med åndenød er en af de største patientkategorier i landets akutmodtagelser. Men diagnostisk usikkerhed er fortsat en stor udfordring i denne gruppe, og det hindrer optimal behandling og hospitalsforløb.

- For selv om akutlæger gør deres bedste og tilmed får hjælp fra en standardpakke af medicinske undersøgelser som blodprøver, hjertekardiogram og røntgenbilleder, så er der alligevel fortsat tvivl om diagnosen blandt 30-40% af patienterne. Derfor er potentialet i POCUS PATHWAY så stort i forhold til så mange patienter. Vores mål er at fastlægge en simplificeret og standardiseret udredningsprocedure, som der samtidig er evidens for virker, siger Stig.

I studiet måles bl.a. på andelen af patienter, som udskrives fra hospitalet inden for 24 timer og på, om brugen af ultralyd forkorter hospitalsindlæggelsen, så patienterne hurtigere kan udskrives til hjemlige omgivelser. Sekundært måles på, om fokuseret ultralyd nedsætter lægens behov for supplerende røntgenundersøgelser.

Studiet er sammensat som et lodtrækningsforsøg, hvor en gruppe af patienter tilbydes den nuværende udredningspraksis, og hvor en anden gruppe tilbydes ultralyd oveni.

Projektet løber fra januar 2023 til maj 2024, og der skal inkluderes i alt 642 patienter. Pt er godt 450 patienter med i forsøget. 

Kontakt

Stig Holm Ovesen

Læge, Ph.d.-studerende
Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens
Mobil 2712 1505