Er Fru. Larsens infektionstal mon faldet siden i går? Hvordan er det gået med hr. Jensen på stue 3? Virker den nye behandlingsmetode, vi har implementeret i afdelingen?

Læger, sygeplejersker, lægesekretærer, kvalitetsmedarbejdere og andre, har i forbindelse med deres arbejde brug for at lave opslag i MidtEPJ.  

Opslagene er altid blevet logget/registreret, så vi har styr på, hvem der slår op i patienternes journaler. Det nye er, at patienterne fra den 19. marts 2024 kan se navne og efternavne på alle som har lavet opslag i deres journal i MidtEPJ. Patienterne finder oplysningerne i Min Log på sundhed.dk. Se et eksempel på hvordan en Min Log kan se ud her:

Lovpligtig ændring

Formålet med at give patienter mulighed for at se, hvem der har slået noget op i deres journal, er at fremme gennemsigtighed, tillid og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Det er en lovpligtig ændring, som alle regioner er forpligtede til at efterleve.

Mulighed for sløring

I forbindelse med at patienter får mulighed for at se navne på ansatte, der lavet opslag i deres journal, så bliver der også indført mulighed for at sløre navnene på ansatte over for patienten i Min Log.

Sløring kan kun aktiveres hvis en patient, har opført sig truende, krænkende eller voldeligt eller hvis der er begrundet mistanke herfor. Vær opmærksom på, at sløringen indtil videre kun virker fuldt ud i Min Log, mens navne fortsat vil fremgå nogle steder i den visning af journalen, patienten kan se på sundhed.dk. For yderligere information vedr. anmodning om sløring, hvilke oplysninger der sløres mm. se Sløring af medarbejderes navne i Min Log og Sundhedsjournalen, regional retningslinje

Læs mere om visning af logoplysninger og mulighed for sløring i seneste udgave af MidtNyt

Kontakt

Betina Ørbæk Sørensen

Sundheds-IT konsulent
Tlf. 4032 6205
betinser@rm.dk

Caroline Frøsig Suhr

Persondatakonsulent og projektleder
Tlf. 21 59 81 83
Caroline.suhr@rm.dk