Om Analysefortegnelsen

Her kan du i kortfattet form finde en række oplysninger om biokemiske, immunologiske og mikrobiologiske analyser, f.eks. vedrørende prøvetagning, forsendelse, analysering og tolkning.

Find din analyse

Vejledning

Inden du bruger analysefortegnelsen, er det en god idé at læse vejledningen.

Navn, analyseforkortelse og NPU kode

Synonym

Analysegrupper/lister

Faste

Rørtype

Prøvemateriale og prøvemængde

Krav til prøvetagningssted

Holdbarhed

Analysested

Indikation

Tolkning

Referenceintervaller

Analyseusikkerhed

Svartid og vagtanalyser

Variation på analyseresultater

Variation kan inddeles i følgende punkter:

Biologisk variation, som vedrører den enkelte person (intraindividuel variation)

Variation mellem personer (inter-individuel variation)

Variation, som kan tilskrives prøvetagning

Variation, som kan tilskrives prøvebehandling

Variation, som kan tilskrives analysering

Vurdering af et enkelt analyseresultat

Vurdering af, om patientens analyseresultater er ændret i forhold til sidste måling

Kontakt

Telefon

78 42 60 20

Mandag - fredag (undtaget helligdage og 1. maj)
7:30-9:00 og 13:00-14:00.

Mail

proevetagningen@horsens.rm.dk.

Adresse

Regionshospitalet Horsens
Blodprøver og Biokemi
Sundvej 30A
8700 Horsens